Vi demonstrerar!

Vi demonstrerar!
Kl. 10.30
Samling vid Smörtorget
Kl. 11.00
Avmarsch till Kungsgatan fram till
Gymnastikgatan/Kungsgatan. I täten marscherar
Eskilstunagardet.
Tal av:
Maria Johansson
förbundsordförande
DHR - Förbundet för ett samhälle
utan rörelsehinder
Pelle Kölhed
Förbundsordförarnde
Personskadeförbundet RTP
923
Dagar utan handling från regeringen
Tillgänglighet handlar om demokrati och är en naturlig
följd av konstaterandet att alla människor är lika
mycket värda. Nu är det tid för handling!
Bristande tillgänglighet är diskriminering.
Förverkliga Bortom fagert tal (Ds 2010:20) nu!