Alzheimerdagen 2014 - Upplands-Bro

Alzheimerdagen 2014
www.upplands-bro.se/demens
Välkommen till internationella
Alzheimerdagen 2014
Demens är idag – med 160 000
patienter i Sverige – en av våra
mest förekommande folksjukdomar,
som ställer samhället inför en stor
utmaning.
Att skapa god livskvalitet för
personer med demens kräver
stort engagemang och även
kreativitet, det lyfter fram årets
motto på Upplands-Bro kommuns
Alzheimerdag ”Med kreativitet för
personer med demens”.
Alzheimerdagen arrangeras för
fjärde gången den 25 september i
kommunens nyinvigda kulturhus.
Upplands-Bro kommun bjuder
på intressanta föreläsningar samt
utställningar.
Vid Alzheimerdagen vänder sig
Upplands-Bro kommun till en bred
publik med intresse för demens,
personer med demens och deras
närstående, politiker, alla som i
sitt arbete kommer i kontakt med
personer med demens och alla som
är intresserade.
Vi ser fram emot en spännande
Alzheimerdag med många
intressanta möten!
Plats: Kulturhuset, Kungsängens
centrum
Datum: 25 september
Tid: kl 13:00-16:30
Varmt välkommen!
Program
13:00
Alzheimerdagen öppnar, utställningar och mingel
14:00
Officiellt välkommande: Socialchef Eva Folke Föreläsningar:
”Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs”
Lars Sonde, Stiftelsen Äldrecentrum
”Möten med minnen” Alzheimerfonden och Nationalmuseum
15:30
Avslutande ord och öppning av vernissage
Upplands-Bro kommuns socialchef Eva Folke och Helena Åhman,
avdelningschef på socialkontorets utföraravdelning
Vernissage, auktion och minimässan, kaffe och kaffebröd serveras
16:30
Slut
Föreläsningar
Konstutställning
Alzheimerfonden
Biblioteket
Biståndsenheten äldreomsorg och
funktionshindrade
Capio vårdcentral Bro
Kommunens demensombud
Kommunens konstombud
Kommunens äldrepedagog
Kommunens aktivitetssamordnare
Kommunens anhörigkonsulent
Kommunens syn-/hörselinstruktör
Kungsängens vårdcentral
Minnesmottagningen Jakobsberg
Rehab Nordväst
Solrosens Dagverksamhet
Upplands-Bro Anhörigförening
På konstutställningen presenteras
ett urval av målningarna från
kommunens konstprojekt.
Upplands-Bros konstprojekt,
där personer med demens målar,
startades 2010 med syfte att öka
livskvaliteten. På Alzheimerdagen
kan ni se de senaste skapelserna av
våra konstnärer som visas för första
gången för publik.
Frågor
Kontakta Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, Upplands-Bro kommun,
Utföraravdelningen via e-post
[email protected]
eller via kommunens Kundcenter på
08-581 690 00.
telefon: 08-581 690 00 • telefax: 08-581 692 40 • organisationsnummer: 01-21 20 00-0100
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen • besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
hemsida: www.upplands-bro.se • e-post: [email protected]
OMSLAGSFOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ
Utställare på Alzheimerdagen
U P P L A N D S - B R O K O M M U N A U G U S T I 2 0 1 4 4 0 0 E X E M P L A R E L A N D E R S
Utställningar på Alzheimerdagen