Trigonometri Uppgifter 01

Formelsamling: Geometri och Trigonometri.
Ricardo Alfredo Guillén Herrera.
Tirgonometriska funktioner:
1.
Trigonometriska funktioner med hjälp av
enhetscirkeln:
För vinkeln v gäller det att:
sin v
= Punktens P koordinat y
cos v
= Punktens P koordinat x
tan v=
2.
sin v
cos v
I enhetscirkeln betraktas ”negativt” att
röra sig medurs. På det sättet gäller det
att:
sin(-v)
= -sin v
cos(-v) = cos v
tan(-v)
3.
= -tan v
Vinkel v och dess komplement (90o - v):
sin(90o - v) = cos v
cos(90o - v) = sin v
o
tan (90 −v)=
1
tan v
4.
Vinkel v och vinkel (90o + v):
sin(90o + v) = cos v
cos(90o + v) = - sin v
o
tan (90 +v)=
5.
1
−tan v
Vinkel v och dess supplement (180o - v):
sin(180o - v)
= sin v
cos(180o - v) = -cos v
tan(180o - v)
6.
= -tan v
Vinkel v och vinkeln (180o + v):
sin(180o + v) = -sin v
cos(180o + v) = -cos v
tan(180o + v) = tan v
7.
Vinkel v och vinkeln (270o - v):
sin(270o - v)
= -cos v
cos(270o - v) = -sin v
tan (270 o−v )=
8.
1
tan v
Vinkel v och vinkel (270o + v):
sin(270o + v) = -cos v
cos(270o + v) = sin v
tan (270 o+v )=
9.
1
−tan v
Vinkel v och vinkel (360o - v):
sin(360o - v)
= -sin v
cos(360o - v) = cos v
tan(360o - v)
= -tan v
Cirkeln:
1.
Omkretsen och arean:
Radien 
Diametern
2
r
d
2
Omkretsen = 2    r    d
 d2
Arean    r 
4
2
2.
Cirkelsektorn: En cirkelsektor begränsas av två
radier och en cirkelbåge (b i figuren bredvid).
Längden av cirkelbågen:
Sektorns area:
som också kan skrivas
b
v 2 r
360
A
v  r2
360
A
br
2
Exakta värden:
1.
Här finns det två halvor av en liksidig triangel och en halv-kvadrat. Med hjälp av
dem kan du ha exakta värden.