Nionde Nationella Njurkonferensen 4 – 5 april 2014 Program

Nionde Nationella Njurkonferensen 4 – 5 april 2014
Program Nationella Njurkonferensen lördagen den 5 april
Wallenbergsalen, Medicinaregatan 20 A, Sahlgrenska Science Park, Göteborg
8.00 – 9.00
Registrering, dryck och smörgås
09.00 – 09.10
Inledning
Jarl Ahlmén
Docent i njurmedicin, initiativtagare
till Nationella Njurkonferensen
09.10 – 10.10
Birgitta Månssons minnesföreläsning
Lennart Björklund
Psykoterapeut, diakon
www.psykoterapeut.nu
Mötet oss människor emellan - tankar
om hur det lilla ibland kan bli så viktigt
och avgörande
10.15 – 10.50
Jämlik och ojämlik njurvård i Sverige
10.50 – 11.25
Paus med utställningsbesök
11.25 – 12.45
Paneldiskussion om ojämlikheter i
svensk sjukvård
Moderator:
Carl Fredrik Johansson, journalist
Bengt Rippe
Professor i njurmedicin
Peter Friberg, ordförande i Svenska
Läkaresällskapet
Lena Alexandersson, ordförande i
Svensk Njurmedicinsk
Sjuksköterskeförening
Håkan Hedman, förbundsordförande
i Njurförbundet
Eva Nilsson Bågenholm, läkare,
nationell äldresamordnare,
Socialdepartementet, tidigare
ordförande i Läkarförbundet
Ann Arleklo (S), riksdagsledamot,
ledamot i socialutskottet
Mats Eriksson (M), ordförande i
SKL:s sjukvårdsdelegation, regionråd
i Region Halland
12.45 – 14.15
Lunch med utställningsbesök
14.15 – 14.35
Njurtransplantation på barn –
långtidsprognos och inverkan på hjärta
– kärl
Personcentrerad vård – vad är det?
Susanne Westphal
Barnläkare, njurmedicin
15.20 – 15.50
Framtiden för njursjuka – vart leder
forskningen?
Börje Haraldsson
Professor i njurmedicin
15.50 – 16.05
Paus
14.35 – 15.15
Inger Ekman
Professor, Centrum för
personcentrerad vård (GPCC)
www.gpcc.gu.se
Nionde Nationella Njurkonferensen 4 – 5 april 2014
16.05 – 16.35
Dialysmaskin i hemmet med ny teknik
Gunnar Malmström
Dialystekniker
16.35 – 17.15
Vart är du på väg och vill du dit?
Christer Olsson
Föreläsare, coach och inspiratör
www.christerolssongroup.se
19.30
Festmiddag med underhållning