Anders O-E Johanssons presentation

Plattformsstrategi för
svensk processindustri
SICS konferens om industriell effektivitet
Anders OE Johansson
ProcessIT Innovations
Page: 1| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Bothnia Bay Area
plants &facilities
• LKAB
• Nybergs Mekaniska
Kiruna
• LKAB
• Mecon
• Boliden Aitik
•
•
•
•
•
Mining and
steel production
Ore to steel
Mechanichal
industry
Pulp and
paper
Metals and
stainless
Precious metals
Energy
•
•
•
•
•
•
•
SCA
Bio Fuel
Komatsu
Volvo
Ålö
Page: 2| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
• Outokumpu stainless
Kalix Tornio
LTU
Luleå
• Outokumpu Mine
• Stora Enso
• Metsä-Bothnia
Kemi
Piteå
Boliden Skellefteå Fields
Boliden Rönnskär
Skellefteå Kraft
Alimak
Brokk
Hydrauto
KMT
•
•
•
•
•
Rovaniemi
• Billerud
Ferrufom
Gestamp Hardtech
SSAB
LKAB/EBF
swerea-MEFOS
• SCA
• Smurfit Kappa
• BL Gasification
• Stora Enso
Gällivare
• Stora Enso
• Kemira
Oulu
Skellefteå
Raahe
UoO
UmU
Umeå
• Rautaruukki
Örnsköldsvik
•
•
•
•
•
•
•
Domsjö
Mondi
M-real
SEKAB
BAE-Systems
Hägglunds Drives
MacGregor Cranes
Kokkola
• Boliden Kokkola
From Idea to International Product
The strategic idea
TECHNOLOGY and SERVICE SUPPLIERS
PROCESS INDUSTRIES
Plant owner
NEW BUSINESS
NEW BUSINESS
ACADEMIA University & institute
IDEA
Needs
Big potential
Risk
PUBLIC AUTHORITIES
and CLUSTERS
Meetings – PROJECTS
Studies
R&D Projects
Commercialization
RESULT
Regional growth
Stronger SMEs
Regional partners
Page: 3| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Regional – National – European /International
• Regional
– RDI projects (in different stages
Pre studies,
pre projects, projects and need finding activities)
– Project portfolios (SCOPE, GRAM, “SK”)
– Technology clusters (Optisk mät, Interaktion, simulering)
• National (Swe
Finland)
– Collaboration. Automation region, SICS,PPI, PIC, FindIT etc.
– National strategic agenda
”Automation for Process Industries”
– Project portfolios. Competence provision.
• European / International
– ProcessIT.EU
– Projects. Arrowhead.
– Roadmap
Page: 4| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
ProcessITs erbjudande: Projekt
Ökad konkurrenskraft
ger
Högre
anläggningskapacitet
Effektivare
underhåll
Bättre
resursutnyttjande
Bättre
produktionsprocesser
Hög
förändringsförmåga
Nisch-produkter och
nyttja biströmmar
God
kundflexibilitet
Leder till
Bra och tillgängliga IT-system & utvecklad processautomation
Page: 5| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Accelererande IT-utvecklingen
fortsätter ... exempel
•
•
•
•
•
•
Artificial Intelligence: High-frequency trading, Software agents, Natural language interpretation,
Machine translation, Procedural storytelling, VR-only lifeforms, Machine-augmented cognition
Internet: Cloud computing, Cyber-warfare, 4G, Mesh networking, Internet of things,Virtual
currencies, 5G, Reputation economy, Interplanetary internet, Remote presence, Exocortex
Interfaces: Multitouch, Gesture recognition, Speech recognition, Augmented reality, 4K, Haptics,
Holography, Telepresence, Immersive virtual reality
Sensors: Depth imaging, Near-field communication, Pervasive video capture, Biometric sensors,
Smart power meters, Biomarkers, Machine vision, Computational photography, Optogenetics,
Neuroinformatics
Ubicomp: Tablets, Volumetric (3D) screens, Flexible screens, Boards, Picoprojectors, Eyewearembedded screens, Context-aware computing, Fabric-embedded screens, Reprogrammable
chips, Skin-embedded screens, Retinal screens
Robotics: Appliance robots, Smart toys, Robotic surgery, Self-driving vehicles, Powered
exoskeleton, Commercial Unmanned aerial vehicles, Domestic robots, Swarm robotics, Embodied
avatars, Utility fog
http://envisioningtech.com/envisioning2012/?ncid=edlinkusaolp00000008
Källa: Envisioning Technology
Page: 6| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Risker och förekommande problem
Ökad komplexitet i IT- och automationssystem.
Mer funktionalitet som inte efterfrågas
Ökat konsult- och leverantörsberoende.
IT-system &
processautomation
Felaktiga kompetenser.
Svårighet att ta till sig nya kompetenser.
Ökad konkurrens om spetskompetens.
Leder till
Ökade konsultoch leverantörskostnader
Instabil
systemmiljö, ökat
systemunderhåll
Sänkt förmåga att
anamma nya
lösningar
Sänkt anpassningsförmåga till nya
kund- och
marknadskrav
Fler driftsstopp
ger
Minskad konkurrenskraft och lägre lönsamhet
Page: 7| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Att bli bättre förberedd för viktiga relevanta
trender och möjligheter inom IT och automation
• Bättre systemunderhåll genom att minska de resurser som tas i anspråk
samt minska störningar
• Snabbare utvecklingstakt och lägre systemimplementeringskostnader
• Effektivare utveckling av och större tillgång till IT baserade applikationer
• Bättre dialog runt utvecklingsbehov
• Bättre förutsättningar för egna strategier inom IT och automation
• Större valmöjlighet av leverantörer
• Tillgång till en global marknad för små /medelstora leverantörsföretag
• Fler system, produkter och tjänster som möter processindustrins behov
• Ökade möjligheter till att använda extern kompetens
• Stärkt omvärldsbevakning avseende IT och automation
• Strategier för att möta det kaos som riskerar att uppstå med
”okontrollerad” ny IT och automationsteknologi
Page: 8| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Vad projektet ska leverera
•
•
•
•
•
•
Ett plattformskoncept med starkt/tydligt business case.
Konkretiseringar av plattformsbaserade användarfall,
scenarier, verksamhets , och affärsprocesser.
En prototyp (gränssnitt, övergripande funktionalitet) och
implementationsplan för marknadsplatsen
Konkretiserad teknikarkitektur inklusive förslag på teknisk
implementation.
Stärkt mottagarförmåga och en mobilisering inom svensk
processindustri och leverantörsbranscher
Gemensam nationell strategi/roadmap för spridning av
plattformen till svenska/internationella processindustrier
Page: 9| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Konsortiet - Projektdeltagarna
ProcessIndustrier
Systemleverantörer
Applikations och komponent
leverantörer
Institut
Branschorganisationer
Universitet
Page: 10| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU
Boliden
SCA Packaging Obbola
Lincargo / Norrmejerier
LKAB
ABB
Ericsson
Komatsu Forest
Eurocon Analyzer
BnearIT
Optimation
Sogeti
Telecom3
Svenska Försäkringsfabriken
Logistikgruppen
EIektroniksystem i Umeå
Fält Communications
Interactive Institute
IVA
ProcessIT Innovations vid LTU och UmU
Umeå Universitet
Luleå
Tekniska Universitet
UmU |
Övervakning
Drift
Konstruktion
Grundidén
Applikations
Utställning
Ingång A
Kundrum
Provrum
Projekt
Kassa
Ledning
Marknads PF
Ingång B
Test PF
Drift PF
Försäljning
Inköp
Ingång C
Underhåll
HR
Logistik
Page: 11| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Page: 12| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Page: 13| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Page: 14| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Affärsmodell
Nuläge: Kunden köper hårdvara & mjukvara (och behöver kompetens
för användning), Kunden tvekar över produktens värde
“dom har sett produkten men dom vet inte om dom kommer att använda den. Vi
har ju något fall då vi kommit till kund och installerat den och sagt att ni får ha
den ett halvår, sedan får ni bestämma om ni ska köpa den eller inte. Men det
kräver manuella hanteringar från vår sida, blir mycket administration för oss,
vilket gör att det skulle vara helt ohållbart att erbjuda någon annan typ av
lösningar där man pratar om per gång eller per timme.”
Vision: Enklare & billigare att börja, Pay per use, Konsulttjänster
“för att man ska kunna göra den här typen av enklare, kortare debiteringar t.ex.,
att man har någon slags central funktion där man ser när dom loggar in osv., då
blir allt samlat på en punkt.”
“[…] sälja det på timbasis, per användning, det skulle erbjuda oss möjligheten att
gå in och se vad dom jobbar med och supporta dom i ganska enkla, korta, snabba
supportärenden som man ändå kan ta bra betalt för […] En timpenningsökning
därför att man behöver inte lägga ner en massa tid på att åka till kunden och
sätta sig in i problemet och hämta data och allt det där”
Page: 15| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Nya marknader
Nuläge: Ingen vill vara först, referensinstallationer viktiga
“All processindustri är som jag upplever det lite konservativ. Det är ingen som
vill vara först med en ny lösning.“
“Vi har betydligt större förmåga än många av våra kunder att se likheter
mellan branscherna. Det finns jättemycket likheter […] Men kunderna tror jag
har svårt att se det där.”
Vision: Lättare att komma in mot nya marknader
“om man har någon slags certifiering som säger att dom här vet vad dom
pysslar med […] det skulle ju skapa en trovärdighet, även om man inte har
referensinstallationer.”
Certifieringar
Nuläge: Många pains med nuvarande certifieringsprocesser
“ instegströskeln är oändligt hög för att vi ska vara intresserade, vi kan inte
bara prova det utan vi måste gå in ´all in´ på ett sådant koncept och börja
utbilda folk”
Vision: Låg instegströskel till nya ecosystem/plattformar
Page: 16| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Uppdateringar
Nuläge: Uppdateringar blir inte alltid installerade
“vi ska försöka boka något möte och åka dit och fixa till osv., och så har dom
inte tid och så är det stopp. Det blir att dom dras med gamla versionen, att
uppgraderingen inte kommer till stånd av olika anledningar. Antingen ska dom
ta hand om det själva och har inte tid eller så ska vi komma dit och så passar
det inte och så”
Vision: ”Seamless upgrades”
“Jag kan inte se varför vi skulle egentligen överhuvudtaget behöva vara
inblandade i kunders uppgraderingar av programvara”
“Ett system för att hantera allt det där. t.ex. uppgradering ska ske tämligen
sömnlöst för kunderna. Och att utveckla ett sådant system det är ju ganska
mycket jobb, det är vi ju inte i närheten av, […]Vi skickar ut ett mejl och säger
och att här finns det att ladda ner för den som klarar av det idag.”
Page: 17| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Några övergripande
krav på ”teknikkonceptet””
• Leva upp till affärs och verksamhetsmodellernas ”upplägg”
• Ej introducera (som krav) flera system hos slutanvändarna att
ansvara för.
• Ge tillräcklig/tillfredställande säkerhet och tillgänglighet för
varje tillämpning
• Tillgängligt i ”globala och/eller lokala moln”
• Nyttja existerande tjänster i molnet
• Kunna koppla till andra relevanta ”ecosystem”
• Tre viktiga teknikprinciper
– Look up
– Loosely coupled
– Late binding
Page: 18| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Teknik/arkitektur konceptet
IPIC Authority
Applikations
- Autenticering
Utställning Kundrum
- Auktorisering
Provrum
- Tjänstekatalog/managering
Kassa
Market place
- Service contracts
- Molnregelverket
- Ta betalt tjänst
- Övervakning
- IPIC tools
Modellering
Industrial Process Information cloud
kostnader & tillgänglighet
Simuleringsanalystjänster
Testdatatjänst
Engineering tjänster
IPIC
( Execute eller test tillstånd för apparanvändning )
( Enterprise och/eller public cloud )
Generella tjänster
kart, lagring, datakraft,
sök
Lifecycle cost beräkning
tillförlitlighetsanalys
Feldiagnostik av utrustning och processer
Page: 19| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Några teknikfördelar
•
•
•
•
•
•
Minskade integrationskostnader
Ökad återanvändning
Modularitet
Skalbarhet
Möjlighet till plattformsoberoende
Minskat insteg för leverantörer
Page: 20| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Nyttor
Page: 21| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |
Tack, från mig
[email protected]
Besök gärna, för mera information:
www.processitinnovations.se
www.processit.eu
www.processindustriellautomation.se
Page: 22| October 09| © ProcessIT Innovations | LTU UmU |