Monteringsanvisning för solcell Tegeltak, korsförband.

Monteringsanvisning för solcell Tegeltak, korsförband.
Viktigt att tänka på innan man börjar.
Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun angående bygglov innan du börjar.
Se info angående takarbeten på www.taksakerhet.se, www.av.se
Skena,grundplatta och takkrok är inte gjorda för att gå eller stå på.
Takkrokarna/grundplattan skall monteras i takstolen med 2 st franskbult, resterande monteras i råsponten.
Vid montering av skena höjd 40mm gäller avstånd cc1200mm mellan takkrokar.
Vid montering av skena höjd 80mm gäller avstånd cc2400mm mellan takkrokar.
Avstånd mellan solpaneler: 20mm, Avstånd i varje ände av skenan: 40mm.
Om montage skall ske på ett skarpt lutande tak (med risk för snöras) så bör installationen
placeras så nära taknocken som möjligt för att minimera snökrafternas påverkan på konstruktionen.
1.
Fastsättning av grundplatta/takkrok/vinkel
Art.nr. 120113-R eller 120114-R. 120111-N eller 120112-N. 120115-N eller 120116-N 4xFranskbult 8*60.
Förborra hål för franskbulten. Grundplattans översta del skall sticka över 7 mm på dalens.
överkant på tegelpannan, för att komma i rätt nivå kan med fördel tryckimpregnerat virke användas.
För att montaget ska bli så tätt som möjligt rekommenderas att använda silikon mellan plankan och pappen.
(Ej med i leverans)Finns på välsorterad bygghandel.
Fäst den längre hålet i vinkeln i takkroken med M10*25 6-kant bult+M10 mutter, justera efter bästa höjd.
Max åtdragningsmoment M10: 33Nm
OBS: Det måste finnas ett mellanrum mellan Takkroken och tegelpannan.
Takkroken får ej ”vila” på Takteglet då kan det finnas risk att teglet knäcks.
Justera Takkroken i sidled och anpassa efter takteglets dal.
Montageordning: Förborra hål för franskbult - Mät avstånd – Silikon – Mellanlägg – Grundplatta – Takkrok-vinkel
2.
Bearbetning av Tegelpannan och infästning.
Fräs ur tegelpannan för att anpassa till takkrok.
OBS. För att få taket så tätt som möjligt skall man fräsa ut
övre tegelpannan för att passa mot takkroken
Montageordning: Bearbeta takteglet - återställ tegelpannan
3. Vertikal skenmontering
Montering av Montageskena. Artnr.110111-R eller 110113-R
Trä i M10 6-kt skruven i M10 spåret på skenan, fäst skenan i vinkeln med M10 Flänsmutter.
Montageordning: Montageskena – M10 6-kt skruv-M10 flänsmutter
Max åtdragningsmoment M10: 33Nm
4.
Artnr: 130260-R
Tryck i M8 spårmutter i skenans spår.
Fäst förbindningsvinkeln på skenan med M8*16 insexbultbult i M8 spårmutter.
Max åtdragningsmoment M8: 17Nm
Horisontal Skenmontering
Fäst skenan på vinkeln med M8*20 Insexbult i det räfflade spåret på skenan
Max åtdragningsmoment M8 : 17 Nm
.
Montageordning: Mät avstånd-Spårmutter-förbindningsvinkel – M8*16- insexbult-skena-M8*20 insexbult
Vid förlängning av skena, skjut i 130241-R profilförbindaren i skenan.
5.
Vid montering av såkallad Z-ram monteras solpanelen direkt i skenan med insexbult M8*16 i spårmutter.
Då används ej Änd och mittklämmor.
Max åtdragningsmoment: 17Nm
Skena-modul kombination – korsförband / modul högkant
Montageordning Z-ram: Spårmutter-solpanel-M8*16
Modul högkant
Förbindningsvinkel
110112
Horisontal
Övre skena
40x40mm
110113 Vertikal undre skena 40x40mm