Sök Gaff Y acht Society`s Stiftelses Stipendium om 10 000 kronor!

Tejpa ihop och frankera
Porto
GYSS
c/0 Matton
Lostigen 68
139 40 VÄRMDÖ
Sök
Gaff Yacht Society’s
Stiftelses
Stipendium
om
10 000 kronor!
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SK 75, S5, S/Y Kajsa
SK 150, S1; Beatrice Aurore
SK 55, S/Y Miranda
R 8, S 16, S/Y Ilderim
SK 150, S4, S/Y Thelma
Clipper, S/Y Sela
S/Y Espanita
SK 150, S4, S/Y Thelma
R 10, S97, S/Y Astarte
Catboat, S/Y Ellen
SK 55, S 24, S/Y Rio
De 20 stipendiaterna
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
S/Y Magda IV
Ljungströmkryssare, S/Y Ala
Int 5, S 95, S/Y Snoy IV
SK 75, S 6873 Svanehvit
Tourenkreutzer S/Y Talisman
SK 95, S 10, S/Y La Morena
Neptun 12, S 16, S/Y Isola
R10, S 3, S/Y Aaworyn
R8, H1, Asagao
R8, S40, S/Y Skum
Din ansökan!
GYSS har delat ut ett stipendium varje år till förtjänta segeljakter
sedan första gången 1990. Det vill säga hela 20 stycken i obruten
följd. Märk väl att det är båten som erhåller stipendiet! Eftersom
det är båten som ska bevaras!
för stöd till bevarande av äldre segelbåtar
(antagna 8 december 1988)
§l. Ändamål
GYSS stiftelses ändamål är att genom utdelande av stipendier stödja
bevarande av äldre, kulturhistoriskt eller på annat sätt intressanta
segelbåtar av trä eller annat byggnadsmaterial samt äldre segel- och
riggtyper. Därigenom skall GYS Stiftelse genom sin verksamhet söka
motverka likriktningen inom segelsporten.
GYSS-stipendium utdelas i första hand som erkänsla och uppmuntran
till ägare av äldre segelbåt som underhålls, rustas; förbättras eller seglas på ett sätt som är berömvärt, intressant eller eljest särskilt
förtjänstfullt
GAFF YACHT SOCIETY’S STIFTELSE
Stadgar för
Man kan undra vad en stiftelse har att göra när det gäller vårt äldre
nöjesbåtbestånd. Men förklaringen blir enkel om man läser 1§ i
GYSS stadgar:
Gaff Yacht Society’s Stiftelse (GYSS)
Om utrymmet inte räcker till, fortsätt på separat papper
Min jakts historia & framtid
Båttyp
Konstruktör
Byggnadsår
Varv
Ort
Deplacement
Löa
Vattenlinjelängd
Bredd
Djupgående
Material i skrov
Däck
Riggtyp
Segelyta
Tecken i seglet
Motor
Sommarhamn
Vinterplats
VHF
Hemsida
Ägare
för bevarande av äldre segelbåtstyper
Ansökan om GYSS Stipendium