R-COBBER EL LÅS

R-COBBER EL LÅS
Kostar som ett El-slutbleck med säkerhet
i nivå med motorlås.
Patenterad Innovation!
PATENT NR 529 017, PATENT NR 524 285
Elektroniska lås för hem och företag
• Låser med rakregel,
• Ingår som enhet i R-CARD 5000 passersystemet. Kan blandas med hela det övriga
läsarprogrammet.
• Hög säkerhet genom att all beslutsfattning
sitter innanför dörren.
• Förbrukningen är lägre än El-slutbleck.
• Ingen fördröjning innan öppning.
• Mycket enkelt och snabbt montage.
• Passar för vänster och högerhängda dörrar.
• Alla typer av läsare i Mag, PROX-60/62/65/66
utförande kan anslutas till R-COBBER.
• R-COBBER innehåller komplett elektronik
för direkt anslutning till undercentral.
• Det vanliga låset i dörren används. Typ 565
eller De jongs motsvarande modell.
• Förberedd för R-CONNECT för enklare
framdragning av kablage på dörren.
• Inbyggd öppningsknapp.
R-CONNECT snyggt behör för ka-
belförläggning som monteras på insidan av dörren och innebär att man
slipper långhålsborrning av dörrbladet. Lämplig för snabb och smidig kabeldragning till våra proxläsare samt
motorlås/elektromekaniska lås. Behöret kan limmas på dörrbladet med
specialtejp när det är branddörrar. Levereras i standardlängd.
För mer info se separat broschyr.
Mycket enkelt montage
Kan monteras både på vänster
och högerhängda dörrar.
Steg 1
Drag fram kablar, montera lås,
cylinder och cylinderring och
magnetkontakt.
Steg 2
Sätt dit låsenhet.
Steg 3
Anslut kablar och skruva fast
med en skruv i cylinder.
Klart!
Steg 4
Sätt ditt täck kåpan.
Steg 5
Skruva fast vred och handtag.
Order: 08-546 560 10 • Fax: 08-546 560 99 • E-mail: [email protected] • www.rco.se
93500222B
Elektroniska lås för hem och företag