Återanvändbar/delbar slangkoppling

Instruktion:
Datum:
2012-03-13
Reg.nr:
480225-001
Utgåva:
A
Godkänd av:
Tobias Ahl
Utfärdare:
Kent Hederen
Sida:
1 (1)
ÅTERANVÄNDBAR/DELBAR SLANGKOPPLING
INSTALLATIONS
INSTRUKTION
Återanvändbar/Delbar Slangkoppling
Split-link slang koppling är en återanvändbar/delbar koppling med en inbyggd
fastspännings funktion för enkel installation och med en packning av
chloropren gummi som klarar högt tryck. Konstruktionen gör att produkten kan
installeras på kabelrör med befintliga kablar.
Installations Instruktion
1. Kapa slangen och ta bort grader från båda ändarna
2. Placera slangkopplingen i position, slang ändarna sammanpressade i
mitten av packningen
3. Linda packningen runt slangändarna och skär av packningens ändar
så att den räcker ett helt varv runt slangen. (Figur 1)
4. Skruva ner de två bultarna jämt fördelat för att säkerhetsställa att
slangen och packningen är på rätt plats och färdigställ förslutningen
5. Dra åt bultarna med en moment nyckel till cirka 6,7- 8,1 Nm (Figur 2)
!
!!!!!!Storlekar och Urval
När man väljer en SPLIT-Link koppling, bestäm slangens
ytter diameter som skall installeras och välj rätt SPLIT-link koppling
Artikel
Nummer
!"#"$
Produkt
Beskrivning
Slang
storlek
"#$#%#&! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'()*+,!-)+./0122)3./!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4&!55! !
"#$#%##! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'()*+,!-)+./0122)3./!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8#!55! !
"#$#%#$! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'()*+,!-)+./0122)3./!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#!55! !
Diameter mm
!!!!4&6#7!#6"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!8#6#7!#6"! !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!"#6#7!#6"! !!