Karin Hjerpe: "Jordbruksverkets arbete med organogen mark"

2013-10-31
Jordbruksverkets arbete med
organogen mark
Karin Hjerpe
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Handlingsprogram
•
•
•
•
www.jordbruksverket.se
Vattenreglerande åtgärder
Minskad odlingsintensitet
Odling av energigrödor
Förbättrad användning av
övergiven jordbruksmark
2013-10-31
Vattenreglerande åtgärder
Teknisk potential: ~3 Mton CO2e
Realiserbar potential: 0,06 Mton CO2e
Styrmedel: befintlig ersättning för anläggning och
skötsel av våtmarker
Förslag: prioritera våtmarker på organogen mark.
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Minskad odlingsintensitet
?
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Odling av energigrödor
Teknisk potential: ~0,6 Mton CO2e
Realiserbar potential: 0,06 Mton CO2e
Styrmedel: befintlig ersättning för anläggning av energiskog
och vallersättning
Förslag: Jordbruksverket arbetar med information om de
ersättningar som finns för odling av fleråriga energigrödor.
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Förbättrad användning av övergiven
organogen jordbruksmark
?
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Färdplan 2050
• Återföring till våtmark
• Minskad odlingsintensitet
• Förbättrad dränering
• Maximerad produktion
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Anläggning av våtmark
Potential: 0,8 Mton CO2e
Styrmedel: befintlig ersättning för anläggning och skötsel av
våtmarker + ersättning för omkringliggande mark som tas ur
produktion
Kostnad: 1 900 kronor per ton CO2e.
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Utsläppen varierar från olika typer av
organogen jordbruksmark
C/N
Org C
GHGutsläpp
Skötsel
www.jordbruksverket.se
Grundvattennivå
2013-10-31
Och från olika typer av våtmarker
www.jordbruksverket.se
2013-10-31
Kunskapsbehov
Vi måste veta att det alltid (eller nästan alltid) leder till
minskade växthusgasutsläpp när en våtmark anläggs på
organogen jordbruksmark.
www.jordbruksverket.se