Barnkonsekvensanalys 2014h.pdf

www.pwc.se/academy
Barnkonsekvensanalys i Svenska
kyrkan – Vad innebär det och hur gör man?
Välkommen på utbildning
Till beslutsfattare inom Svenska kyrkan,
såväl förtroendevalda som tjänstemän
Malmö den 23 oktober 2014
Stockholm den 17 november 2014
Göteborg den 19 januari 2015
Barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan – Vad
innebär det och hur gör man?
Inför alla beslut i Svenska kyrkan ska en barnkonsekvensanalys
göras med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Denna utbildning ger kunskap om barnkonventionen i stort och i relation till
Svenska kyrkans verksamhet. Utbildningen omfattar också hur
man kan göra en barnkonsekvensanalys utifrån konkreta exempel i Svenska kyrkans verksamhet. Utbildningen varvar teori med
praktiska övningar.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till beslutsfattare
inom Svenska kyrkan, såväl förtroedevalda som tjänstemän.
Avgift
Avgiften är 2 450 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation, lunch
och kaffe ingår i priset.
Mål och inriktning
Efter utbildningen ska deltagaren ha god
förståelse för barnkonventionen i relation
till svenska kyrkans verksamhet samt hur
barnkonsekvensanalyser kan genomföras
inför beslut.
Anmälan
Gå in på www.pwc.se/academy
och gör din anmälan där, eller maila till
[email protected], senast
4 veckor före utbildningsdagen.
Orter och datum
Utbildningen kommer hösten/vintern
2014/2015 genomföras i:
Innehåll
• Barnkonventionens syfte och innehåll
• Barnkonventionen och Svenska kyrkans verksamhet
• Barnkonsekvensanalys - syfte och bakgrund. Hur gör man
en barnkonsekvensanalys?
Malmö den 23 oktober
Stockholm den 17 november
Göteborg den 19 januari 2015
Hålltider
Utbildningen börjar kl 09.30, kaffe serveras från kl 09.00 och vi avslutar dagen kl
16.00.
Anmälningsvillkor
En månad före utbildningen är anmälan
bindande och hela avgiften debiteras vid
eventuell avbokning. Skulle du få förhinder
och inte kan delta, överlåt gärna din plats
till en kollega.
Utbildningsledare
Gabriella Fredriksson, är rådgivare och
utbildare med lång erfarenhet från arbete
med barnkonventionen och mänskliga
rättigheter i Sverige och globalt. Hon är
förvaltningsjurist med mänskliga rättigheter som specialitet och arbetat länge inom
olika politiskt styrda organisationer.
Marianne Svensson, är auktoriserad
redovisningskonsult med inriktning mot
svenska kyrkan. Marianne har mångårig
erfarenhet som revisor och konsult inom
svenska kyrkan och har tidigare arbetar
som kyrkokamrer.
Kontaktpersoner
För programinnehåll och upplägg:
Gabriella Fredriksson, 010-212 68 91, [email protected]
Marianne Svensson, 010-212 99 40, [email protected]
För praktiska frågor:
Ankie Wilhelmsson, 010-212 99 43, [email protected]
Övrigt
Har du behov av tillgänglighetsanpassning eller specialkost var vänlig kontakta
Ankie Wilhelmsson, 010-212 99 43, [email protected]
Academy är vårt samlade utbildningserbjudande som utgår från det breda spektrum av
specialistkompetenser som finns inom PwC. Kursutbudet inom Academy återspeglar de
behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, svenska kyrkan
och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar
bäst. Vill du veta mer? På vår webbsida www.pwc.se/academy kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika kurser som erbjuds.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik
branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000
medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
OBS!
Vår kurs­utbud
utökas ständigt.
Besök vår webbplats
för samtliga
kurser.
Snabbaste vägen till viktig kunskap
Hela utbildningsutbudet
on-line
Anpassad utbildning
Dialog – nyhetsbrever
som gör det enklare
Tidigare deltagare – gå
med i vårt LinkedIn-grupp