Novapress 815 - Specma Seals

P L A N pa c k n i n g a r
Novapress 815
Materialbeskrivning
Novapress 815 är en högtrycksplatta uppbyggd av en aramidfiberbas bunden med
nitrilgummi och är på ytan försedd med
ett tunt nitrilgummiskikt för att ytterligare
förbättra tätningsförmågan. Elasticiteten
i materialet resulterar i hög förmåga att
uppta ojämnheter i flänsarna, varför gastätheten är mycket god.
– med extremt
hög gastäthet
Användningsområde:
Främst som tätning i flänsar där Freon
och andra gaser förekommer. Packningen
klarar de flesta freoner och kan med fördel
även användas mot oljor och drivmedel.
Tekniska data:
Temperaturområde:
-80°C till +200°C
Max. invändigt tryck:
50 bar beroende på applikation
Rekommenderat yttryck:
se tabell
Gastäthet (DIN 3535-6):
max. 0,01 ml/min
Värmetryckstabilitet enl DIN 52913: >15 N/mm2
Kompressibilitet enl ASTM F36J:
6-14%
Återfjädring enl ASTM F36J:
>55%
Densitet:
1,5 g/cm3
Packningsgrupp enl. TKN 87:
2
m-faktor:
2,5
y-faktor:
se tabell
Standarddimensioner:
Novapress 815 ark lagerförs i följande
standarddimensioner:
Tjocklek
mm
ArkstorlKg
Artikelmm
per ark nummer
0,5
1,0
1,5
1500 x 1500
1500 x 1500
1500 x 1500
1,7
3,4
5,0
278905
278910
278915
2,0
3,0
1500 x 1500
1500 x 1500
6,8
10,8
278920
278930
Vi tillverkar även färdiga packningar efter
anvisningar.
Rekommenderat yttryck
Invändigt
Tjocklek
tryck
mm
Vid installation
Min. yttryck
20°C
N/mm2
Max. yttryck
20°C
20°C
N/mm2
N/mm2
I drift
Max. yttryck
100°C
200°C
N/mm2
N/mm2
300°C
N/mm2
10 bar
1,0
1,5
2,0
3,0
<10
10
10
19
425
330
285
240
425
330
285
240
60
55
55
45
40
30
25
20
20
15
15
10
16 bar
1,0
1,5
2,0
3,0
11
12
12
26
425
330
285
240
425
330
285
240
60
55
55
45
40
30
25
20
20
15
15
10
25 bar
1,0
1,5
2,0
3,0
15
15
15
32
425
330
285
240
425
330
285
240
60
55
55
45
40
30
25
20
20
15
15
10
40 bar
1,0
1,5
2,0
3,0
21
22
23
37
425
330
285
240
425
330
285
240
60
55
55
45
40
30
25
20
20
15
15
10
Angivna gränsvärden gäller vid gynnsamma förhållanden.
Utnyttja inte flera maxvärden samtidigt.
Kontakta oss i tveksamma fall, vi lämnar gärna råd.
Tel +46 31-89 16 00
www.specmaseals.se