typografi

I N F O R MAT I O N & L
AYOUT
TYPOGRAFI

Typografi är en term som används när man skall utforma texter så att innehållet når
läsaren på det sätt som skrivaren vill. Alla ställen som text skall läsas behövs en god
typografi, så vart du än vänder dig om och ser en text har man använt typografi.

Antikva och Sanserif är två grupper som ingår i huvuddelen av alla typsnitt. Det som
skiljer grupperna åt är att Antikva typsnitt har små klackar på dina bokstäver som
heter serifer som framkallar ett flyt mellan bokstäverna för ögonen samt är de
uppbyggda av olika staplar.
Sanserif har tjocka staplar som är mer jämna samt att dem saknar serifer, detta typsnitt
används ofta i rubriker osv. Några exempel på de två grupperna är Cambria och
Times New Roman som ingår i Antikva typsnittet, samt Arial och Impact som ingår i
Sanserif typsnittet.
Garalder
Teckensnittsfamilj är Garalder.
Typsnitt Garamond.
Didoner
Typsnittsfamilj är didoner.
Typsnitt Bodoni MT
Realer
Typsnittsfamilj är Realer.
Typsnitt Baskerville Old Face
Linjärer
Mekaner
Skripter
Typsnittsfamilj är Linjärer.
Typsnitt Arial
Typsnittsfamilj är Mekaner.
Typsnitt Courier New.
Typsnittsfamilj är Skripter.
Typsnitt Mistral.
Extremer
Typsnittsfamilj är Extremer.
Typsnitt Broadway.

De olika variationerna och stilarna är kursiv, Fet, genomstruken, understruken.

Radavståndets mått kallas kägel och det är avståndet mellan en textrads baslinje till
nästa textrads baslinje.

Versaler: Stora bosktäver
Gemena: Små bokstäver
Kapitäler: Stora bokstäver, stora bokstäver fast mindre
Anfang: I vissa sagoböcker så brukar den första bokstaven vara kursiv och stor.
Brödtext: Den berättande eller löpande texten som man skrivit ner

Ett exempel på familj och typsnitt som passar bra på webben är familjen Sanserif
typsnittet eftersom att dem är raka och inte har serifer eftersom att bilden på skärmen
hela tiden rör på sig så smälter Antikva typsnittet ihop och blir svårt att läsa. Olika
typsnitt är som passar bra är bland annat dem som jag nämnde tidigare Arial och
Impact.

Synlig typografi ska stärka det grafiska budskapet där man kan använda sig av starka
färger eller stora bokstäver, och osynlig typografi betyder att det endast skall vara
osynliga eller små bokstäver.
Erica Rosvall E2a