PROGRAMBLAD BORÅS TINGSRÄTT lördagen den 12 oktober kl

PROGRAMBLAD BORÅS TINGSRÄTT
lördagen den 12 oktober kl. 10.00–15.00
Rättegångsspel, sal 1-3
Lokal
sal 1
sal 2
sal 3
Medverkande
bl.a. rådmannen Karin Torle
bl.a. rådmannen Boris Preijde
bl.a. rådmannen Jens Lindborg
Tider
10.30, 11.30 och 13.30
10.30, 11.30 och 13.30
10.30, 11.30 och 13.30
Teknik i domstol, sal 10
Tider:
10.30, 11.30, 13.00 och 14.00
Medverkande: ordningsvakterna Mikael Lundh och Andrzej Wrzos
Att arbeta vid domstol, sal 4
Tider:
löpande under dagen
Medverkande: bl.a. domstolssekreterare och tingsnotarier
Externa aktörer, våning 3
Tider:
löpande under dagen
Medverkande: Kriminalvården
Brottssofferjouren
Nämndemannaföreningen