MÖT – Mobilt ÖppenvårdsTeam

MÖT – Mobilt ÖppenvårdsTeam
Psykossektionens mobila öppenvårdsteam utgår från Avdelning 150. I teamet ingår en sjuksköterska
och en skötare och de utgör ett komplement till öppenvårdsmottagningarna. Teamet erbjuder
förebyggande insatser för patienter som efter bedömning är i behov av hembesök, telefonstöd eller
medicinering. Dessutom följs patienter upp med insatser efter utskrivning från avdelningen, teamet
fungerar då som en brygga mellan slutenvård och öppenvård.
MÖT arbetar alla dagar kl. 14.00-21.30 året runt.
Telefon 08-410 826 00
Samordnare för teamet är:
Skötare Camilla Liljeblad
Sjuksköterska Eva Larsson