Fastighetsägarskolan 2014

Fastighetsägarskolan
Argum i samarbete med Handelsbanken och Mellanskog erbjuder dig som jordoch skogsägare en grundläggande utbildning i ägande och förvaltning av jordoch skogsfastigheter. Fastighetsägarskolan behandlar de grundläggande
sakerna som du nuvarande eller blivande jord- och skogsägare bör ha
kännedom om.
Fastighetsägarskolan genomförs under två kvällar à tre timmar vardera
Plats: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm
När: 25 mars och 8 april
Tid: 18-21
Pris: 1 350 kr exkl. moms
Anmälan till [email protected] eller 08-670 65 64 senast 18 mars.
Fastighetsägarskolan behandlar huvudsakligen följande områden:
Juridik
Skogsvårdslagen, intrång, fastighetsbildning, jakt, jordbruk, hyra och arrende
Ekonomi
Finansiering, investering, skatt och redovisning
Skogsskötsel
Grundläggande kunskap samt regler
Som kursdeltagare får man kursdokumentation med bland annat utbildningsmaterial och
nyttiga länkar.
För mer information kontakta Gabriel Mörner på 08-670 65 64 eller [email protected]