Samordnare inom assistans, vård och omsorg

Samordnare inom assistans, vård och omsorg
med arbetsledaransvar
200 YH-POÄNG YH SÖDERTÄLJE OCH FOLKUNIVERSITETET
Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du
intresserad av projekt- och arbetsledning? Som samordnare inom assistans, vård och omsorg har du en nyckelfunktion och arbetar
operativt med att styra den dagliga verksamheten. Du arbetsleder eller projektleder, tar ansvar, initiativ och löser problem. Du medverkar aktivt i kvalitets- och utvecklingsarbete, jobbar med ekonomi, logistik, och kundvård. Du är delaktig i analyser av verksamheten och arbetar självständigt fram effektiva lösningar utifrån satta mål.
Behovet av utbildade arbetsledare inom vård, omsorg och assistans växer i takt med att gruppledaransvaret i allt högre grad
tas över av undersköterskor.
De noga utvalda kurserna i kombination med LIA ger dig en stark
grund att stå på när du ska ut i arbetslivet.
Parallellt med denna utveckling kräver den ökande andelen
äldre mer vård och omsorg, vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på samordnare. Ytterligare faktorer är stora pensionsavgångar inom vårdsektorn samt ökade kompetenskrav som en
följd av nya krav på effektivitet och kvalitet.
Yrkeshögskolan är en relativt ny eftergymnasial utbildningsform.
Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en reell efterfrågan
på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Gå vidare i karriären och utvecklas som person
Som samordnare med arbetsledaransvar har du goda karriärmöjligheter. Efterfrågan finns inom områdena vård, assistans
och omsorg – i såväl privat som offentlig sektor. Arbetsgivarna
ser i dagsläget en tydlig efterfrågan på yrkesrollen men har svårt
att hitta personer med rätt kompetens. På sikt är deras bedömning att efterfrågan kommer att öka ytterligare. Därför har
Folkuniversitet och Vuxenutbildningen Södertälje i samarbete
med arbetslivet tagit fram denna Yh-utbildning.
Rollen som samordnare är komplex. Du läser därför en lång rad
intressanta kurser: Ekonomi, administration och organisation,
ledarskap och chefskap, kvalitets- och utvecklingsarbete, servicelogistik och styrning, etik och värdegrundsarbete, juridik och
styrinstrument samt kundvård, kommunikation och service.
Första året är du på LIA (Lärande i arbete) under fyra veckor med
fokus på kvalitets- och utvecklingsarbete. År två är du på LIA
under åtta veckor med fokus på administration och ledarskap.
Vad innebär en yrkeshögskoleutbildning?
Mer information och anmälan
Behörighet: Godkända betyg i Svenska 1/ Svenska som
andraspråk 1 eller motsvarande, Matematik 1a/1b/1c eller
motsvarande, kurserna Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1
och Specialpedagogik 1 med godkända betyg eller motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt samt minst 11 månaders
yrkeslivserfarenhet.
Sista ansökningsdatum: 2014-05-16
Utbildningsstart: 2014-09-01
Omfattning: 2 år på deltid, 50%; 200 Yh-poäng
Antal platser: 30
Antal veckor LIA (Lärande I Arbete): 12 veckor
(4 veckor år 1 + 8 veckor år 2)
Ort: Södertälje
Telefon: 08-523 060 53
E-post: [email protected]
Läs mer om utbildningen på:
www.folkuniversitetet.se/samordnare
www.sodertalje.se/vuxenutbildningen