HÄR - Skillinge Båtklubb

SKILLINGE BÅTKLUBB
Anmälan till seglarskolan för ungdom år
Optimistjolle
606 (kölbåt)
Elevens namn:
Personnummer:
Simkunnighet minst 25 m på djupt vatten:
ja
nej
Har giltig olycksfallsförsäkring:
ja
nej
Tidigare Optimistjollekunskaper:
Ev. funktionshinder och behov av hjälpmedel och/eller assistans:
Föräldrar/vårdnadshavares namn:
Fast adress:
Sommaradress:
Telefonnummer: Fast:
Medlem i Skillinge Båtklubb:
Mobil:
ja
Sommar:
nej
Villkor och upplysningar:
•
Anmälningsavgiften betalas in till Skillinge Båtklubbs PlusGiro kontonummer: 22 62 24-4.
Ange elevens namn på PlusGiro-avin. När komplett anmälningsblankett och anmälningsavgift mottagits av Skillinge Båtklubb registreras anmälan till seglarskolan.
•
Information om årets kursavgifter finns på klubbens hemsida under Seglarskolan,
Kursavgifter.
•
I kursavgiften ingår obligatoriskt medlemskap för ungdom i Skillinge Båtklubb (SBK).
Anmälningsavgiften tillfaller SBK seglarskola för ungdom.
•
Turordning för deltagande bestäms av datum när anmälan registrerats hos Skillinge
Båtklubb.
•
Åldersgränser: Optimistjolle min. 8 år och max. 15 år. 606 min. 11 år och max. 20 år.
•
Kursdatum se hemsidan.
•
För varje elev fordras att en förälder/vårdnadshavare avsätter 2 timmar (ett pass) vardera
veckan som medhjälpare på land till instruktörerna. Schema för teckning av pass finns
tillgänglig vid uppropet.
Ort
Datum
Förälder/Vårdnadshavare (anmälare)
Skriv ut och sänd till: Skillinge Båtklubb, c/o Bea Holmgren, Gislövs Westremark, 272 92 Simrishamn