0704-532223

Jonas Hermansson
[email protected]
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
Jonas Hermansson?
•
Prolore is a consultant company focused on:




•
I’m a Test specialist focused on:




•
•
•
Test management
Test process
Test automation
Performance test
Test process development and implementations
Process supporting tools
Test automation
Test management
Board Member of the DSDM Consortium
Board Member of SAST (Swedish Association for Software Testing)
Certified Scrum master
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
”En patient - En journal - Hela livet”
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
GVD
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
Testfaser - GVD
Program
tester
System
tester
Program
tester
System
tester
Program
tester
System
tester
KoS
tester
Leverans
test
KoS
tester
Leverantörens tester
© Copyright Prolore 2007.
L
E
V
E
R
A
N
S
Acceptans
test
Acceptans
test
System
Integrations
test
GVD
Release
Acceptans
test
GVD
Acceptans
test
LSF IT tester
All Rights Reserved.
Systemtester
BoS
Driver
I
N
T
I
N
T
I
N
T
ATK
I
N
T
• Leverantörerna väljer när och
hur, men…
Stubbe
Not • Testprotokoll - varje vecka
Labb
• Testrapport – vid leverans
• Veckovisa
EDI testmöten Labb
Stubbe
Labb
Stubbe
HTB
MEK
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
KoS tester
Stubbe
BoS
Driver
I
N
T
I
N
T
I
N
T
Stubbe
I
N
T
ATK
• Leverantörerna väljer när och
hur, men…
Stubbe
Not • Testprotokoll - varje vecka
Labb
• Testrapport - vid leverans
• Veckovisa
och
EDI samordningsLabb
Stubbe testmöten
Labb
HTB
MEK
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
KoS matris
BoS
Integrationstjänster EDI
HTB
ATK
Labb1
BoS
Integrationstjänster
EDI
HTB
ATK
Labb1
BoP
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
Leveranstester
• ”Smoke test” inför leverans
• Testerna sker hos Sll
• Samtliga leverantörer deltar i testerna
Program
tester
Program
tester
Program
tester
System
tester
System
tester
System
tester
KoS
test
KoS
test
Leverantörens tester
© Copyright Prolore 2007.
Leverans
test
L
E
V
E
R
A
N
S
Acceptans
System
Release
test
Integrations Acceptans
Acceptans
test
test
test
GVD
GVD
Acceptans
test
LSF IT tester
All Rights Reserved.
SLL’s tester
Program
tester
System
tester
Program
tester
System
tester
Program
tester
System
tester
KoS
test
Leverans
test
KoS
test
Leverantörens tester
L
E
V
E
R
A
N
S
Acceptans
test
Acceptans
test
Acceptans
test
System
Integrations
test
GVD
Release
Acceptans
test
GVD
LSF IT tester
• Att hitta de allvarligaste felen så tidigt som
möjligt
• Att säkerställa att mjukvaran fungerar som
det är tänkt i dess rätta miljö
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.
Frågor?
Presentationen finns att hämta på www.prolore.se
Maila gärna:
[email protected]
eller ring:
0704-532223
Prolore erbjuder kurser i Agile testning, både med DSDM och Scrum inriktning!
© Copyright Prolore 2007.
All Rights Reserved.