Djursholms kyrkliga arbetskrets

Styrelsen för djursholms kyrkliga arbetskrets
Ordförande
Vice ordf.
Kassör Sekreterare
Övriga ledam.
Ulrica Aspenberg
Gunnel Lindholm
Helena Nyholm
Astrid Roos Ydell
Eva Crafoord Elisabeth Hamilton Solgärd Köhler 08-753 11 99
08-755 57 61
08-768 33 89
08-753 12 25
08-755 39 54
08-755 21 87
08-756 37 06
Telefon till Djursholms församlingsgård: 08-568 957 56
Årsavgift
Arbetskretsens årsavgift är 50 kr. Inbetalning kan göras vid någon av
arbetskretsens träffar eller via plusgiro. Plusgironummer 59 11 22-7.
Genom vårt arbete stöder Arbetskretsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT),
Stockholms stadsmission, vänförsamlingarna i Vestiena och Moshi, Danderyds
församlings diakonala arbete m.fl.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
Kyrktaxi
ch20110901
För dig som har svårt att ta dig till Arbetskretsens sammankomster finns
möjlighet att åka kyrktaxi. Du betalar då 20 kr för en enkel resa. Taxibiljetter
kan köpas i förväg av Ulrica Aspenberg på Arbetskretsens träffar eller i Danderyds församlingsgård. Kyrktaxi gäller endast för dig som är bosatt i Danderyd.
danderyds församling
box 2021, 182 02 danderyd
växel: 08-568 957 00
besöksadress: klockargårdsv. 2, danderyd
www.svenskakyrkan.se/danderyd
Djursholms kyrkliga
arbetskrets
Måndagar 12.00 i Djursholms församlingsgård, hösten 2011
DJURSHOLMS KYRKLIGA ARBETSKRETS
Tid: Måndagar 12.00
Plats: Djursholms församlingsgård,
Bragev. 32, Djursholm
Om riddarhuset - 19 september
Anders Lindström, fd A1-are och tidigare informatör på Riddarhuset, har skrivit om
Bofors historia och om Nobels krut.
Vem är min mor? - 26 september
Birgit Persson berättar om anonymitetsrätt för ogifta mödrar 1778-1917.
Else Blomgren - det är jag! - 14 november
Else Blomgren är pastorsadjunkt i Danderyds församling det kommande året.
Arbetsmåndag inför julbasaren - 21 november
Julbasar - lördagen den 26 november kl. 11.00-14.00
Lindörn på söder - 3 oktober
Per-Oskar Sillén, fd A1-are och kommunpolitiker.
Inget program - 28 november
Vilodag efter julmarknaden.
Glimtar från moshi - 10 oktober
Berit Nordmark berättar om vänförsamlingen i Moshi, Tanzania. Det är ett
samarbete som har pågått i drygt 20 år.
God jul-kaffe - 5 december
Avslutningskaffe med redovisning av hur det gick på Julbasaren.
Årets nobelpristagare - 17 oktober
Åsa Husberg, från Nobelmuséet, berättar om årets nobelpristagare.
Skolkyrkan i danderyd - 24 oktober
Lotta Gunnarsson, pedagog i Danderyds församling, berättar om Skolkyrkans
temavandringar för barn och unga.
Vapensköldar i danderyds kyrka - 31 oktober
Inga von Corswant-Naumburg, doktor i konstvetenskap och danderydsbo.
Ragnar sohlman och alfred nobel - 7 november
Stig Fransson berättar om Ragnar Sohlman som tillsammans med Rudolf Liljeqvist fick
i uppdrag av Alfred Nobel att bilda Nobelstiftelsen.
Julbasar
Inför basaren lördagen den 26 november
tar vi gärna emot loppisprylar, böcker
och handarbeten. Om det är stort eller
mycket kommer vi och hämtar.
Kan du bidra med kakor, saffransbullar,
marmelader eller annat smått och gott,
blir vi mycket glada.