Gäller från den 1 oktober 2012

Prislista
Gäller från den 1 oktober 2012
Innehåll
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
3 4
400 Kirurgiska åtgärder
4
500 Rotbehandling
5
600 Bettfysiologiska åtgärder
5
700 Reparativa åtgärder
5
800 Protetiska åtgärder
6
900 Tandreglering
8
Utbytesåtgärder 9
Frisktandvård
10
Övrigt – ingen ersättning från Försäkringskassan 10
Garantier
11
Folktandvårdens prislista
Gäller från den 1 september 2011
ABT, allmänt tandvårdsbidrag 20–29 år samt 75+ = 300 kr per år, 30–74 år = 150 kr.
Högkostnadsskydd:
3 000
kr–15 000 kr = 50
procent subvention. Över 15 000 kr = 85 procent subvention.
Vid
fakturering tillkommer enligt beslut i Landstingsfullmäktige en avgift på 70 kronor. Kod
Åtgärd
Referenspris Vårt pris
100 Undersökning, riskbedömning och
hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning
av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 1) 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som
omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1)
105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll
av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist 1)
106 Specialistutredning, konsultationsåtgärd
660 660 605
605 330
330 1 565
1 565 475
475 1 015
1 015
121 Röntgenundersökning av enskild tand
122 Röntgenundersökning, delstatus
40
40 210
210 123 Röntgenundersökning, helstatus, komplett för munhålan
124 Panoramaröntgen
125 Röntgenundersökning, extraoral
730
730
490
490 465
465 126 Röntgenundersökning, omfattande
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering
890
890 540
540 161 Salivsekretionsmätning
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
400
400 230
230 1 360 1 360 191
Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle
675
675
360
360 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
201
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/
parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och
kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd
203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning
204 Profylaxskena, per skena
1)
125
125 360
360
590
590 Vid undersökning och behandling av akutpatient utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.
Kod
Åtgärd
Referenspris
Vårt pris 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
360
360 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder
670
670 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 470
1 470
311 321 341 342 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar
370
370
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
370
370 Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning
Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning
380
380 720
720
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit
1 055
1 055
362 Lustgassedering, per gång
780
780 401 Tanduttagning, en tand
815
815 402 Tanduttagning, en tand, komplicerad
1 530
1 530 403 Tanduttagning tillkommande enkel
155
155 2 790
2 790 400 Kirurgiska åtgärder
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller
annan vävnad, per operationstillfälle
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 875 3 875 2 200
2 200
3 370
3 370 1 350
1 350
Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik
420 Implantat per styck.
421 Op avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat per operationstillfälle
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, ett operationstillfälle
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
4 650 4 650
1 515
1 515 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat
6 510
6 510 426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 015
2 015
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
6 295 6 295 429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle
3 510
430 Korrigerande kirurgi vid implantatkirurgi
925 925
435 Avlägsnande av ett implantat
815
815
436 Avlägsnande av implantat, enkel
155
155
4 675
4 675 3 510 Kod
Åtgärd
Referenspris Vårt pris
Parodontalkirurgiska åtgärder
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid
peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 1 815
1 815 442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre–sex tänder, per operationstillfälle 3 205
3 205
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två– fyra implantat, per optillfälle
2 740
2 740
444 Omfattande kirurgisk behandling av perodontit vid sju tänder eller flera,
eller vid tre tänder eller flera i kombination med annan op, per operationstillfälle 5 090
5 090
445 Omfattande kirurgisk behandling av peri-implantit vid fem inplantat eller
flera, i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 090
5 090 491 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle
400
400
492 Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle
400
400
500 Rotbehandling
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
3 180
3 180
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
3 565
3 565 503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4 570
4 570 504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
521 Akut endodontisk behandling 5 095
5 095
690
690 522 Komplicerad kanallokalisation
685
685
523 Stiftborttagning 1 015
1 015 541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle
3 045
3 045 265
265
2 060
2 060 605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
3 240
3 240 691 Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle
135
135
591 Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle
600 Bettfysiologiska åtgärder
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena
700 Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
545
545 702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
860
860 703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 020
1 020 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
695 695 705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 025 1 025 706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 345
1 345 Kod
Åtgärd
Referenspris Vårt pris
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 560 1 560 708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
500 500 801 Laboratorieframställd krona 4 770
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
2 930 2 930 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 200
1 200 804 Hängande broled, per led
2 035
2 035 805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1 615
1 615 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 430
3 430 807 Semipermanent krona/bro, per led
2 040 2 040 808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 130
3 130
1 040
1 040 811 Cementering av lossad protetisk konstruktion, per krona/fasad 340
340
812 Broreparation 1
1 305
1 305
813 Broreparation 2
4 030
4 030
814 Broreparation 3
8 300
8 300
815 Sadelkrona
4 770
4 770 821 Protestand, per styck
55
55 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3 395
3 395 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
4 555
4 555 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
9 400
9 400
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachments
9 910
9 910 826 Attachments, per styck, material
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
90
90 9 230
9 230 828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
8 985
8 985
829 Immediatprotes , hel käke, inkl erforderligt antal prefabricerade tänder
7 315
7 315 800 Protetiska åtgärder
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
4 770
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
Avtagbar protetik
Kod
Åtgärd
Referenspris Vårt pris
Reparation av avtagbar protes
831 832 833 834 Justering av avtagbar protes 320 320 Lagning av protes och/ eller tillsättning av protestand
1 085
1 085
Rebasering av protes 2 190
2 190 1 735
1 735 2 785
2 785 3 325
3 325
6 045
6 045
Lagning av protes där tandteknikerinsats krävs 835 Rebasering och lagning av protes 836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och
gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 838 Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik
2 190 2 190
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2 785 2 785
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 745
1 745 846 Skena för vertikal platsberedning
4 705
4 705 847 Klammerplåt
3 170
3 170 7 600
7 600
2 035
2 035
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 35 780
35 780
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 38 255
38 255
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 40 815
40 815
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 32 055
32 055
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 34 770
34 770
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke Protetiska åtgärder vid avtagbar implantatbehandling
29 800
29 800
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat
15 750
15 750
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat
19 985
19 985
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat
20 235
20 235
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat
2 840
2 840 875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat
3 140
3 140
Protetiska åtgärder vid fast implantatbehandling
852 Implantatförankrad krona 853 Hängande led vid implantatförankrad bro
Kod
Åtgärd
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat
Referenspris Vårt pris
4 160
4 160
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter
och förankringselement
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
12 715 12 715
265
265 880 Reparation av implantat och implantatretinerad protetik
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro
990 990
2 855 2 855
883 Reparation av implantatförankrad konstruktion med tandteknikerinsats
3 985
3 985
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande
tandteknikerinsats krävs
9 440 9 440
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck
1 230 1 230
888 Fästskruv, per styck
889 Centrumskruv, per styck
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel
165
891 Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle
590
165
590 6 355 6 355
200
200
Kostnader för gjutmaterial, utöver de standardmaterial som är reglerat
i förordningen om statligt tandvårsstöd, tillkommer.
900 Tandreglering
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling högst 1 år
13 735 13 735
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1–1,5 år
18 010 18 010
903 Tandreglering, en käke, normal behandling 1,5–2 år
20 915 20 915
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling, mer än 2 år
26 420 26 420
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling högst 1 år
18 280 18 280
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 – 1,5 år
23 235 23 235
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 – 2 år
26 655 26 655
33 125 33 125
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling, mer än 2 år
Kod
Åtgärd
Referenspris Vårt pris
Utbytesåtgärder
Utbytesåtgärder används när patienten väljer annan behandling än
den som är ersättningsberättigande för aktuell diagnos/tillstånd
921 Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substans
förlust, fram- eller hörntand 1 020 4 770
o922 Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substans
förlust, molar eller premolar samt vid omfattande defekt för tandposition
7 och 8 när regel D.3 inte kan tillämpas
1 345 4 770
925 Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell
friläggning och distansanslutning vid diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033,
5034, 5036 och 5037. Implantat ingår.
4 770 6 920
926 En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid
diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033, 5034, 5036 och 5037 6 805 7 600
927 En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat
implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 8 840 9 635
928 Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell
friläggning och distansanslutning vid diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033,
5034, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda
stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår. 2 035 6 920
929 En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid
diagnos/tillsstånd 5011, 5031, 5033, 5034, 5036 och 5037 när åtgärd 801 utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 4 770 7 600
930 En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat
implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037 när åtgärd 801 har utförts
inom två år på en av stödtänderna utbytet beräknas på 6 805 9 635
931 Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid
diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och
distansanslutning. Implantaten ingår. 6 805 10 565
932 Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid
diagnos/tillstånd 5033 och 5037
6 805 15 200
933 Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid
diagnos/tillstånd 5033 och 5037 inklusive eventuell friläggning och
distransanslutning när åtgärd 801 har utförst inom två är på en eller båda
stödtänderna som utbytet räknas på. Implantaten ingår. 4 070 26 420
934 Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid
diagnos 5033 och 5037 när åtgärd 801 utförts inom två år på en av stöd-
tändernasom utbytet beräknas på
4 770 26 420
Kod Åtgärd
Referenspris
940 Ortodontisk slutning av entandslucka Vårt pris
11 575 26 420
941 Ortodontisk sluting av entandslucka när åtgärd 801 utförts inom två år
på en av stödtänderna utbytet beräknas på
943 Ortodontisk slutning av tvåtandslucka 6 805 26 420
13 610 26 420
944 Ortodontik slutning av tvåtandslucka när åtgärd 801 har utförts inom
två år på en av stödtänderna utbytet har beräknats på
8 840 26 420
Frisktandvård
Frisktandvård premieklass 1 Frisktandvård premieklass 2 Frisktandvård premieklass 3 1 2 1 2
Frisktandvård premieklass 4 1 1 Frisktandvård premieklass 5 2 2 0
Frisktandvård premieklass 6 2 2 Frisktandvård premieklass 7 0
Frisktandvård premieklass 8 0
Frisktandvård premieklass 9 6
8 0
1 440
Frisktandvård premieklass 10 Övrigt – ingen ersättning från Försäkringskassan
E900 Merkostnad, tidsdebiterad
E909 Fritt arvode tandvård
Enligt faktura
E910 Tillägg för onormal tidsåtgång för tandhygienist
720
E913 Röntgenbild, intraoral, utöver normalstatus, per st
37
E915 Skriftligt intyg, allmäntandvård
331 S915 Skriftligt intyg, specialisttandvård
720
Uteblivande/sent återbud hos tandläkare 2) 465
Uteblivande/sent återbud hos tandhygienist 2) 235
Uteblivande, barn 2) 100
2)
Lämnas återbud senare än ett dygn före avtalat besök debiteras avgift enligt taxa.
10
Kod
Åtgärd
Vårt pris
E923 Blekning av tänder, en käke
1 660
E924 Blekning av tänder, båda käkarna
2 765
E926 Blekning på klinik
3 900
E927 Sömnapné-/snarkskenor 6 100
E925 Tandskydd
1 595
Fastsättning av tandsmycke
315
E945 Uppsökande tandvård, vuxna särskilt boende 509
E946 Uppsökande tandvård, eget boende
915
Pris: Enligt faktura
102B Tandhälsokontroll av tandsköterska, barn 3 år och äldre 250
102C Tandhälsosamtal av tandsköterska, 2-åringar 250
E955 Materialkostnad utöver standard som är reglerad i förordningen
om statligt tandvårdsstöd Garantier
Fast protetik
5 års garanti
Avtagbar protetik
1 års garanti
Fyllningar
2 års garanti
Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat
att patienten väljer den vård och det material som
behandlaren rekommenderar som förstahandsval.
11