Studiebesök - Fiberteknologerna

Fiberteknologerna
anno 2015
Fiberteknologerna
anno 2015
Hej!
Fiberteknologerna är en ideell organisation på Kungliga Tekniska
Högskolan som består av studenter som läser sista året på sin ingenjörsutbildning och har ett gemensamt intresse för massa- och
pappersprocesser. I år består Fiberteknologerna av åtta stycken
material- och processinriktade studenter som ser skogsindustrierna som en potentiell framtida arbetsgivare.
Målet med organisationen är att ge oss en djupare inblick i Er
verksamhet och knyta nya kontakter, men även att öka intresset
i området bland studenter både i vår och i lägre årskurser. Fiberteknologerna anordnar varje år olika event i syfte att lyfta fram
olika företag i skogsindustrin för att öka blivande ingenjörers inblick i branschen.
Vårt arbete mynnar ut i en studieresa till Indonesien där vi kommer att besöka ledande företag med verksamhet i pappersoch massaindustrin. Studieresan tillsammans med studiebesök
under 2015 presenteras i en tidning som sammanfattar året.
Tidningen ges ut bland yngre studenter och skickas ut till företag
för att inspirera och väcka intresse. Arbetet finansieras genom
ert samarbete med oss och för att delta i projektet kan ni bland
annat investera i en annonsplats i tidningen eller i ett av våra
event.
Årets projekt avslutas med en releasefest där tidningen släpps
och vi presenterar vårt år under en trevlig middag med de företag som deltagit.
Vi hoppas att vi tillsammans kan finna ett givande samarbete!
Med Vänliga Hälsningar,
Fiberteknologerna 2015
Fiberteknologerna
anno 2015
Jonna
Holmqvist
Ali
Kamyab
Sara
Sundblad
Farnaz
Farahani
Denise
Fuglesang
Jim
Johansson
Emma
Sandström
Angelica
Magnusson
Adress
Fiberteknologerna
c/o KTH Fiber- och Polymerteknologi
Teknikringen 58
100 44 Stockholm
[email protected]
Fiberteknologerna
anno 2015
Baksida
Baksida, insida
Framsida, insida
30 000:-
25 000:-
25 000:-
Helsida, inlaga
Halvida, liggande
Halvsida, stående
20 000:-
15 000:-
15 000:-
1/4 sida
1/4 sida, liggande
1/4 sida, stående
10 000:-
10 000:-
10 000:-
Studiebesök
15 000 kr exkl. transport etc.
Vi kommer på studiebesök hos Er där Ni har möjlighet att visa oss Ert företag
eller att vi kommer till Er och håller ett föredrag om studieresan.
Företagsevent
Pris enligt överenskommelse - beroende på storlek på event, mat, lokal etc.
Vi hjälper er att ordna ett event för andra studenter på KTH.