PET-CT 1+1 > 2 Princip: Begränsningar med FDG-PET:

2014-10-07
PET=Positronemissionstomografi
PET-CT
1+1 > 2
David Molnar,
spec.läk., PET-ansvarig för område radiologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• 18F-FDG = 18-fluorodeoxyglukos.
• 18F är en positronemitterande cyklotrontillverkad
isotop med halveringstid av 110min.
• Radioaktiv glukosanalog som tumörer tar upp
relativt sett mer av än frisk vävnad pga. högre
ämnesomsättning.
• Sensitiv men inte specifik.
Princip:
• Positronen diffunderar i omgivande
vävnad tills de möter en elektron, varvid
bägge omvandlas till två
annihilationsfotoner med motsatt riktning…
• Fotonerna registreras av detektorn i PETmaskinen…
• Positionsbestämning med hjälp bl.a. av CT
SUVmax
• Standardized Uptake Value =
Region av intresse concentration(Bq/ml)
Inj.dose(Bq)/patientens vikt(g)
• Jämförelse med ”mediastinal blood pool”
i mediastinala förändringar, med lever i
bukförändringar
• AJR 2008; 191:475-479
PET-CT
PET
Begränsningar med FDG-PET:
• Fysiologiskt glukosupptag (t.ex. i hjärnan,
brunt fett, muskel, tarmvägg)
• Utsöndring av tracer (i urinvägarna)
• Sensitiviteten kan vara låg för lesioner <810mm i diameter
• Vissa maligna sjukdomar kan vara PETnegativa
• Inflammation eller infektion ofta PETpositivt
1
2014-10-07
PET-CT på SUS
Stråldoser
•
•
•
•
•
Bakgrundsstrålning
Lungröntgen
CT thorax
PET-lågdos CT
PET-diagnostisk CT
1mSv/år
0,1 mSv
5-10 mSv
8-10 mSv
20-27 mSv
• Scout
• Lågdos CT
• J Nucl Med 2005;46:608-613, Radiology 2009;251:166-174
• PET samling 4 MBq/kg
3min/21 cm
• Diagnostisk CT v b
- hals-thorax-buk
Innan PET-CT undersökning
• Fasta i 6 timmar
• Avstå från fysisk aktivitet ca. 24 timmar före
undersökning
• B-Gluk tas före us.
• Vila och tystnad i 45-50 min efter injektion
• Toalettbesök före scanning
3 mSv
5 mSv
8-11 mSv
FDG-upptag
• Fysiologiskt upptag i
Spottkörtlar, tonsiller, hjärtmuskel, hjärna,
tarm (Metformin! Upptag i colon), njurar och
urinblåsa, brunt fett.
• Inflammation
• Hematom, fraktur (upptag tom i två år)
Clinical Radiol 2011:366-382
Vänta helst innan FDG-PET-CT
FDGupptag i
brunt fett
•
•
•
•
3 månader efter strålbehandling
1 månad efter operation
2 veckor efter cytostatikabehandling
1 vecka efter bronkoskopi
2
2014-10-07
FDG-PET och lungcancer
• preoperativ stadieindelning
-överlägsen metastasdiagnostik
av binjurar och lever
-avgränsning av tumör i atelektas,
-terapi kontroll, recidiv, strålbehandlingsplanering
• Pleural -mesotelioma, metastas
• Inget FDG-upptag i rundatelektas
Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011
Hälso-och sjukvården bör göra FDG-PET-CT
• Inför kurativ syftande behandling
• Enbart 17% kan opereras i VGR
• 20-25% kan erbjudas strålbehandling
• Över hälften har metastaser vid diagnos
• Radiology 2009 vol 250:523-530, RadioGraphics 2007;27:755-767
• AJR 2008;191:1545-1551, AJR 2011;197:W256-259
T3-Atelektas i hela lungan
www.radiologyassistant.nl
www.radiologyassistant.nl
Skelettmetastas
3
2014-10-07
Patologiskt förstorad körtel
En patologiskt förstorad mediastinal körtel
är i sin kortaste diameter 10 mm eller
mera.
McLoud TC et al: Bronchogenic carcinoma: analysis of staging in the mediastinum with CT by
correlative lymph node mapping and sampling. Radiology 1992; 182(2):307-309
Metastaser
M0: Inga fjärrmetastaser
M1a: Nodulus i annan kontralateral lob
Malign pleura- eller perikardvätska
M1b: Extrathoracala metastaser
Stadium IV: M1 (alla T, alla N)
nästan hälften av nydiagnostiserade lungca
Pleurala förändringar
Asbestexponerad man med tumör i hö underlob.
Pleurainrullning.
FDG-PET och lunga
• Låg FDG-upptag i
Carcinoidtumör, Broncioloalveolärcellsca,
nekros, mindre än 8mm noduli
• FDG-upptag i
Tuberkulos, Sarkoidos, Reumatiska noduli,
Amyloidos, Histoplasmos, Aspergillos,
Coccidioidomycosis
Biopsi efter PET-CT:
primär epiteloid mesoteliom
Aktiv infektion, postinflammatoriska noduli
Talk pleurodes
4
2014-10-07
Chart shows differential diagnosis of SPN.
Tumörer i mediastinum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
©2006 by Radiological Society of North AmericaWiner-Muram
Lymfom
Thymom
Teratom
Thyreoidea
Esophagustumörer
Neurogena tumörer
Metastaser
Germinalcellstumörer
Carcinoid(thymus)
H T Radiology 2006;239:34-49
Hodgkin lymfom
PET-CT inför stadieindelning
Kontroll efter 2 cyt
5