Se programmet här! - Centrum för Samisk forskning

Version 140326
Uppsams vårsymposium 2014
Tid och plats: 28–29 april i Sal IV i Universitetshuset, Uppsala universitet
PRELIMINÄRT PROGRAM
Måndag 28 april
fika – efter eget huvud
10.00–10.10
Välkommen och inledning
10.10–10.30
Leena Huss, ”Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige”, Hugo
Valentincentrum, UU
10.30–10.50
Lars-Gunnar Larsson, ”Umesamiska – material och forskning”,
Institutionen för moderna språk, UU
10.50–11.10
Cecilia Hedlund, ”1723 års minerallag – på samiska”, UU
11.10–11.30
Paus
11.30–11.50
Sirpa Aalto, ”Växelverkan mellan samer och skandinaver på
medeltiden”, Institutionen för nordiska språk, UU
11.50–12.10
Torbjörn Söder, ”Samer i skogsfinska uppteckningar”, Institutionen för
moderna språk, UU
12.10–12.30
Markus Fjellström, ”Du är vad du äter – arkeologi och isotoper berättar
om matkulturer i Nordsverige”, Arkeologiska forskningslaboratoriet,
Stockholms universitet
12.30–14.00
Lunch
14.00–14.20
C-G Ojala & Jonas Nordin, ”Samisk materiell kultur under tidigmodern
tid (16–1700-tal), Institutionen för arkeologi och antikens historia, UU &
Historiska museet, Stockholm
14.20–14.40
Inger Zachrisson, ”Dalvedhs performance, samiska kvinnor under
vikingatid…”, UU, Lidingö
14.40–15.30
Fika
15.30–15.50
Anna Lydia Svalastog, ”Finnmark och læstadianism sett från en
rendriftssames liv”, UU, Oslo
15.50–16.10
Birgitta Åhman, ”Produktion och lönsamhet inom rennäringen: Är det
rovdjur eller tillgången på bete som avgör resultatet?”, Avdelningen för
Renskötsel, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
16.10–16.30
Jörgen Jonsson, ”Livskraftig hållbar rennäring”, SSR
16.45–18.00
Uppsams årsmöte
18.30
Middag
Version 140326
Tisdag 29 april
09.00–09.20
Åsa Virdi Kroik, ”Gievrie – det vi möter i respekt?”, Teologiska
institutionen, UU
09.20–09.40
Håkan Tunón, ”Forskningsetiska riktlinjer: Akademisk kolonialism eller
verklig hänsyn?”, Centrum för biologisk mångfald, SLU & UU
09.40–10.00
May-Britt Öhman, ”Samisk forskningspolicy – etik”, Centrum för
genusvetenskap, UU
Fika
10.30–11.10
Kaisa Huuva & Ellacarin Blind, ”Dokumentationsprojekt om
nomadskolan: en del av Svenska kyrkans vitbok om dess förtryck av
samer”, Svenska kyrkan, Uppsala & SSR, Umeå
11.10–11.30
Tomas Cramér, ”Mål angående Mineral ./. Rennäring (Rönnbäcken ./.
Vapsten) i Högsta Förvaltningsdomstolen”
11.30–12.30
Samiskt perspektiv på forskningsbehov – samiska organisationer
12.30–13.00
Avrundning och avslut