LOPPET

RÅNEÄLVDALS
LOPPET
Boka vinterns trevligaste
skidlopp, lördag 21 mars
Åk efter den gamla malmtransportvägen till Råneå.
3 startplatser.
00:42 km • 3
•
n
y
b
s
r
Gunna
250:• 24 km •
l
e
is
m
ie
N
m • 150:Böle • 6 k
Du startar på en tid
du själv väljer mellan kl. 10.00-11.00 på
någon av ovanstående startplatser och
går i mål i Råneå. Åkstilen är fri.
Från Råneå Idrottsplats går busstransporter till startplatserna
kl 08.30. Info och anmälan på
www.ranealvdalsloppet.se
Sista anmälan den 15 mars.
Därefter gäller direktanmälan
på startplatsen +100:-
Priser
Efter lop
pet bjud
deltagar
s
na på va
rm mat.
utlottas!
lkfest i
n till en fo
e
Välkomm
ARRANGÖRER:
Råneälvdalens
skidallians
dal!
Råneåälv