Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare (Diplommålare) 1 Utbildning 2

1(1)
Till
För info
Till medlemmar
Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare (Diplommålare)
Kursdatum: 2014-10-20 – 2014-10-24
Plats:
1
Västerås
Utbildning
Det kommer hållas en utbildning till Certifierad Yt- och
Rostskyddsmålare (tidigare benämnd Diplommålarkurs) med start den
20 oktober 2014. I samband med kursen erbjuds möjlighet att avlägga
praktiskt prov samt teoretiskt prov.
För att erhålla Certifikat (Diplom) krävs godkänd praktisk erfarenhet på
fyra år, godkänt teoretiskt samt praktiskt prov.
2
Kostnad
Kursavgiften är 25 000 kr exkl boende för medlemmar.
Logiförslag kommer lämnas senare.
3
Anmälan
Anmälan görs snarast till:
[email protected]
Ange kontaktuppgifter och namn på deltagare.
Då kursarrangemanget är beroende av ett antal deltagare behöver vi
anmälan så snart som möjligt.
Hälsningar
Styrelsen Auktorisation för Rostskyddsmålning