Hämta MI-broschyr

PeakVision erbjuder
peakvision.se
”Hur skapar vi inre motivation?”
Grundutbildning i Motiverande samtal – MI
Innehåll:






MI-samtalet: förhållningssätt, anda och struktur
Tekniker för aktivt lyssnande: öppna frågor, reflektioner, summeringar
Motivationsfaktorer: stärka angelägenhet och tilltro
Hantera ambivalens och motstånd
Stages of Change - en förändringsmodell
Informera i dialog och aktivera till förändring
4 dagar med möjlighet till uppföljning.
Vi erbjuder även MI-introduktion, 1-2 dagar.
Välkommen att ta del av en övningsbaserad utbildning
där teori, reflektion och praktik integreras.
Karolina och Martin arbetar för att inspirera
och ge deltagarna MI-verktyg som direkt kan
användas i praktiskt förändringsarbete.
peakvision
prestationspsykologi & kognitiv coaching
Karolina Edler
076 - 88 12 408
www.peakvision.se | [email protected] |
Martin Carlsson
073 - 70 70 114
PeakVision c/o adSapiens ·
Skeppsbron 5-6 · 411 21 Göteborg