Mötesanteckningar – Föräldrarådet 2014-05-19

 Mötesanteckningar ­ Föräldrarådet 2014­05­18 Närvarande: Michal Moscicki (FSK) Gabriella Grey (Åk 1) Ann­Louise Gotenstam (Åk 2) Fredrik Påhlsson (rektor) Anmält förhinder: Camilla Landgren (Åk 3) Följande punkter berördes under föräldrarådet ovanstående datum: (Flertalet av frågeställningarna kommer från föräldragruppen varför de skrivits ut som de frågor vi fått in.) 1. Utvärdering ­ föräldramöte med miniseminarier För kort och för få, knappt med tid. Jättebra t ex matte om hur de tänker. Svenska ­ detektiven. Jättebra. Att vara kompis ­ roligt o bra. Kan man ha det i två delar ­ seminarier med en starttid och “klassträffen” med en startid? För klass 2 konstaterar vi att mötet “Inte låg rätt i tiden”. 2. Likabehandlingsplanen delades ut till alla närvarande, men uppmaningen att läsas och återkoppla med tankar och idéer om utveckling inför nästa års plan. 3. Önskemål om att det informeras när mötesanteckningarna läggs ut på hemsidan. 4. Föräldraönskemål för fritids (bloggen): a. Önskar mer information om vad som ska komma. Idag huvudfokus på vad som varit. b. Påminn gärna om det program som återkommer, exempelvis “på måndagar får vi till den och den lekplatsen. 5. Frågor kring Emmas mammaledighet. Hur ersattes Emma? Info gick inte ut i den omfattning som behövts. Fredrik redogjorde för vikarien Lotta och hennes arbetsuppgifter. Följdfråga om ute­/gå ivägfritids på torsdagar. Vad har hänt där? Fredrik kontaktar fritidslärarna och stämmer av omgående. Mer “stimulerande arbetsmiljö” efterfrågas, avseende skolgård, efterfrågades. Fredrik tar upp denna fråga på Informationsträffen som följde direkt efter föräldrarådet. ______________________________________________________________________________________________________ Adress
Telefon
Hemsida
Organisationsnummer Allhelgonagatan 7
013­47 90 400
www.smaskolan.se
556843­9581 590 71 Ljungsbro 6.
7.
8.
9.
Föräldraförslag: Bilder vid varje entré på alla som jobbar på Småskolan, så att alla föräldrar kan se namn och bild. Skolan har nu så många anställda så att det kan vara lurigt att hålla rätt på detta som förälder. De gula västarna är kanonbra. Inga missförstånd = Ger enkelhet. Önskemål: Västar även på eftermiddagen? Fredrik undersöker. Skolhälsa Fredrik informerade om läget och tänkt utveckling inför hösten. Mellis Det kan uppfattas som om mellis innebär “väldigt mycket hårdbröd”. Fredrik exemplifierade mellis från den senaste tiden: ­ Fil, mjuk smörgås med skinka, ost och paprika ­ Smoothie ­ Grillad korv Sålunda finns det både en kvalitet och variation i utbudet. Småskolan arbetar aktivt med att utveckla eftermiddagsmellanmålet. Här fanns det också en fråga om det skiljer sig i utbud mellan husen. Fredrik undersöker. 10. Föräldraförslag: Spika datum för föräldraråd och föräldramöten, avslutningar i juni och lägg i kalendern. 11. Föräldraförslag: Det försvinner kläder. “Säg gärna till igen till föräldrar­ “Märk kläderna”. Det har upptäckts att kläder åker med hem till fel elev av misstag. Alltid gott med en märkning så man vet var saker hör hemma. 12. Föräldraönskemål: Om man har barn i flera klasser så är det ibland otydligt vem vi skickar informationen till. Det är bra om skolans personal skriver med vem informationen är avsedd för. Vi tangentbordet Fredrik Påhlsson Rektor ______________________________________________________________________________________________________ Adress
Telefon
Hemsida
Organisationsnummer Allhelgonagatan 7
013­47 90 400
www.smaskolan.se
556843­9581 590 71 Ljungsbro