Presentation

SCA Hygiene Products AB,
Edet bruk
Välkomna
2
Edet Bruk
Edet bruk grundades av Emil Haeger vid fallet i
Lilla Edet.
Efter 38 år flyttades verksamheten till
nuvarande plats då staten övertog
fallrättigheten och byggde kraftverk för
elproduktion.
1940 Tillverkning av mjukpapper påbörjades
1957 Göta raset. Nya fabriken byggdes
1961 2-lags toapapper lanserades
1967 Blekt 2-lags toa och köks lanserades
1986 SCA blev ägare Edet bruk
Lilla Edet
Wharehouses
Lager och
anddistribution
Distribution
Konvertering
Papperstillverkning
Returfiberlinjer
Fastbränslepanna
5
Nyckel Data
• 400 anställda
• Dygnet runt drift
• 65% AFH, 35% CT
• 80% returfiber, 20% pappersmassa
• 100,000 ton mjukpapper
• 90,000 ton färdiga produkter
• 750,000 pallar/år
• Egen fastbränslepanna, 26 MW
• 80 % förnyelsebar energi
• Vattenanvändning ca 8500 m3/dygn
• Alla produkter miljömärkta
Returfiberprocess
Returpapper
Avsvärtning
SCP
Tissue tillverkning
Färdig produkt
Ånga 134 GWh
El 9 GWh
Fjärrvärme 13 GWh
7
Edet Papperstillverkning
Automatisk
moderrullshantering
PM5 - 1959
Tissue:
Fourdriner Suction breast roll
ISO Brightness
strong
and nonC-Wrap
wet strong
PM7 - 1967 (1976, 53
2006)
Twinwetwire
fomer
Manufacturer:
PM8Beloit
- 1995 (to Edet 1999)
Crescent former, 3-layer head box
Production: Max
Speed
Tissue:
75t/day: 1150m/min
Virgin fiber.Deink 53, 73, 79 ISO Brightness wet
strong and non wet strong
Tissue:
Virgin fiber. Deink 73, 79 ISO Brightness wet strong
Manufacturer:
Beloit
and non wet strong
Production: Max Speed
90t/day: 1600m/min
Manufacturer:
Valmet
Production: Max Speed
130t/day: 1800m/min
Moderrullslager
Konsument konvertering
Product type:
Toipa, HHT
Number of lines:
4
Manufacturer:
Perini, PCMC
Capacity:
50 ttonyear
AFH Konvertering
Product type:
Number of lines:
Manufacturer:
Capacity:
Wiper
Jumbo
7
2
Perini, PCMC
32 tton/year
22 tton/year
10
Logistik
Edet Produktion
610 000 pallar
IDC
750 000
Leverans till
kund
Pallar/år
Leverans andra SCA bruk
140 000 pallar
Externa leverantörer
15 000 pallar
Warehouse
Capacity/ EU Pallets
Manufacturer:
High Bay Storage
Manual Warehouse
17500
10500
Swisslog, 6 lane crane system
11