Rektor informerar dec-2014 (103 kB, pdf)

Utbildningsförvaltningen
Hägerstensåsens/Hägerstenshamn
ens skolenhet
Sida 1 (2)
2014-12-18
Till vårdnadshavare med barn på
Hägerstenshamnens skola
Rektor informerar
I skrivande stund faller snön och skolgården är täckt av snö. Här på
skolan knyter vi nu ihop säcken och avslutar de sista för terminen.
Inför vårterminen vill vi redan nu ge er föräldrar viktig information
som kan underlätta er planering. Inför våren.
Jullovsfritids
Under jullovet har vi öppet på fritidshemmet för de barn som
anmält omsorg.
Om du har anmält ditt barn för omsorg under lovet, men ändrar dina
planer, måste du kontakta personalen på och meddela detta. Tfn till
Jollen som har morgonomsorg är 08-508 399 61
Studiedag 7 januari.
Den 7 januari har både skola och fritidshem stängt för studiedag.
Denna dag ägnar personalen till övergripande planering av vårens
verksamhet.
Föräldramöte 4 februari
Onsdag 4 februari hälsar vi alla vårdnadshavare välkomna till
skolan för föräldramöte. Mötet startar kl. 17.30.
Nationella prov.
Elever i årskurs 3 kommer under våren att genomföra de nationella
ämnesproven. Elever i åk 3 genomför nationella prov i Ma och Sv.
Mer information om provens genomförande kommer att ges av
respektive klasslärare i veckobreven.
Utbildningsförvaltningen
Hägerstensåsens/Hägerstenshamnens
skolenhet
Sedelvägen 30
129 32 Hägerstens
Växel 08-50839900
[email protected]
stockholm.se
Personalförändringar inför våren
Ann-Charlotte ”Lotta” Abramsgård, förskolelärare Jollen avslutar
sin tjänst i och med terminens slut.
Josefin Horner lärare arbetar i f-klass Jollen med start vt-15 (Lottas
tjänst).
Hanna Mattson är tillbaka efter sin föräldraledighet och arbetar på
Ön i årskurs 3 B med start vt-15.
Erica Håkansson ny fritidspedagog med placering Jollen med start
vt-15
Sida 2 (2)
Raquel Cirujano arbetar i arbetslag Delfinen (tidigare Jollen) med
start vt-15
Mattias Söderqvist arbetar viss del av sin tjänst som vaktmästare
med start vt-15.
Terminstider och lov vårterminen 2015
Skolstart: torsdag 8 januari
Sportlov: 23 februari – 27 februari (vecka 9)
Studiedag: 2 mars
Påsklov: 7 – 10 april (vecka 15)
Helgdag: 1 maj
Lov: 14-15 maj
Avslutning: onsdag 10 juni
APT-tider
En onsdag i månaden stänger vi verksamheten kl. 16.00 för APTmöte för personalen. Under vårterminen 2015 sker detta på följande
onsdagar:
Vecka 8 – onsdag 18 februari
Vecka 13 – onsdag 25 mars
Vecka 17 – onsdag 22 april
Vecka 21 – onsdag 20 maj
Slutligen önskar vi alla elever ett skönt jullov och önskar dem
välkomna tillbaka till skolan den 8 januari!
Med vänlig hälsning
Magnus Lidman
rektor
Utbildningsförvaltningen
Hägerstensåsens/Hägerstenshamnens
skolenhet
Sedelvägen 30
129 32 Hägerstens
Växel 08-50839900
[email protected]
stockholm.se
Catarina Olsson
bitr. rektor