Program för Nordiskt Forum 12

Program* för Nordiskt Forum 12 -13 November
Chalmers Conference center, Chalmersplatsen 1 Göteborg
*Med reservation för ändringar. Senaste uppdatering 2013-11-08
Tisdag 12 November
14:30–15:00
Registrering och enkel servering
Paneldebatt - Ledarskap, kompetens och beteende för
framgångsrika projekt
Moderator: Karin Klingenstjerna
Inledare: Petter Eiken, Styreleder Bygg21
15:0018.00
08:30-09.15
Sal: RunAn
I panelen deltar representanter från beställare, utförare och utbildare:
- Bo Larsson, Projektdirektör Västlänken, Trafikverket
- Lise Langseth, vd Faveo Sverige
- Ingvar Carlsson, vice styrelseordförande/arbetsmiljöansvarig SEKO Skåne
- Lena Bygballe, Senter for Byggenæringen og Førsteamanuensis, BI Handelshøyskolen
- Christine Räisänen, Professor, Chalmers
- Petter Eiken, Styreleder Bygg21/Direktoratet forbyggkvalitet
Filmvisning- Bogota Change (16.00-17.00)
Paneldebatten avslutas med gemensam diskussion och’wrap-up’ av Karin Klingstjerna.
18.00 – 19.00
Mingel med VARM – i Vörtpannan
19.00 – 22.00
Middag med underhållning i samarbete med VARM
22.00 – 01.00
Efterfest
Relaterade aktiviteter
12.00-15.00: NVF utskott, Kompetens-Marknad-Underhåll
Information om Interregprojektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens
Sal: VALDEMAR
VARM - Chalmers arbetsmarknads mässa
09.45-16.00: Mötesplats för studenter och företag
Plats: V-huset, kring innergården och i ljusgården
THE EUROPEAN UNION
The European Regional
Development Fund
Onsdag 13 November
Sal:
VALDEMAR
RunAn
SCANIA
Registrering
08:00-08.30
Tomas Carlsson
President and CEO of SWECO
The importance of
leadership for
successfulprojects
in different cultures
08:30-09.15
09:30-10.00
Bert Luvö
Projektledare FLIBA
Dan-Magnus Sköld
SKANSKA
FLIBA & Studenter
Framtidens ledare
i bygg och anläggnings
branschen
Hallandsås –
a journey back on track
Line Cecilie Lie &
Forretningsutvikler Bygg og
Eiendom, Hjellnes Consult
Trygve Sagen
Administrerende direktør,
Holte Consulting AS
Krav og karriere
11:10-11.40
Certifiering av individuell
kompetens baserat på
yrkeskvalifikationer
Kaffe
10:00-10.30
10:30-11.00
Anders Sandberg
Projektledare Trafikverket
Pim Polesie
PhD student Chalmers
Erik Månsson
Award Management
Board, IPMA
What can we learn from
the best projects in the
world about successful leadership
competencies and behaviors
Graham Winch
Professor at Manchester
Busines School & Jubilee
Professor at Chalmers
From Client to Owner:
Capabilities for Infrastructure
Project Management
Christine Räisänen
Professor Chalmers
Problematizing leadership
training Implications for
university management
programs
Lars Jacobsson
Projektledare, Trafikverket
Fackmässigt utförande
och attityders betydelse
för olyckor
Marianne Törner
Forskare och
Gästprofessor
Högskolan Väst
Om arbetet som ett
socialt kontrakt
Lunch
11:50-12.40
Edward Merrow
President and CEO of IPA
12:40-13.30
13:40-14.10
Are Major Projects
Doomed to Fail?
Charlotte Vithen
Vej- og Trafikchef
Vejdirektoratet- DKV
Ejdirektoratets strategiske
prosjekt ’Trafik Manager’
14:10-14.40
14:50-15.20
15:30-16.00
Karl Sköld
Platschef Peab
Det personliga ledarskapet
Peter Nilsson
Affärsområdeschef
Entreprenörsskolan
Sveriges Byggindustrier
Ny nationell svensk
kompetensdatabas
Kaffe
Erik Østby-Deglum
Veidekke Entreprenør ASH
Bengt Christensson
Vd CMB
Hva gjør design med
lederskap
Att forma framtida
samhällsbyggare
Jonas Landin
Reducering av
gränshinder
Andreas Jurkiewicz,
Niclas Jakobsen och
Erik Sundbom
Studenter Chalmers
Håkan Sjöholm
Certifieringsansvarig IPMA
Svenskt Projektforum
The Importance
of Certification
Erik Månsson
Owner MindShift
Consulting
Good leaders are not
born but have to develop
THE EUROPEAN UNION
The European Regional
Development Fund
CHALMERS kårhus
Projektledartävling
BALKONG
Till VOLVOFOAJÉN
ASCOM
Pressrum
Hiss
CATELLA
Spelrum
Utställare & Mingel
SCANIA
Till nedre
Foajé
VOLVOFOAJÉN
RunAn
Till
Balkong
Hiss
VALDEMAR
VARM & Vörtpannan
Till VOLVOFOAJÉN
WC
NEDRE FOAJÉ
Hiss
Registrering
Entré
Garderob
WC
THE EUROPEAN UNION
The European Regional
Development Fund