Program - Arbets- och miljömedicin | Uppsala

Inbjudan till konferens 13 april 2015
Nyanlända invandrare, boende och hälsa
Dagen baseras på erfarenheter från projektet ALPIN, Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare,
och erbjuder kunskaper och diskussioner om hälso-, miljö- och boendefrågor i anslutning till
mottagande av nya kommuninvånare. Ett web-baserat kostnadsfritt informations- och undervisningsmaterial kring
ovanstående frågor riktat till nyanlända invandrare kommer att presenteras.
Konferensen riktar sig till alla involverade i kommuners mottagande och vardagliga kontakter med invandrade
kommuninvånare: boendeförmedling, social-, miljö- och andra kommunala förvaltningar,
SFI-undervisning, vårdcentraler, fastighetsbolag…
Preliminärt Program:
09.30-10.00
Registrering, kaffe
10.00-10.05
Välkommen Mohamad Hassan, Kommunalråd, Uppsala
10.05-10.15
10.15-10.45
10.45-11.10
11.10-11.30
Presentation av ALPIN, Bo Johansson, projektledare, AMM Uppsala
Erfarenheter från Herrgården i Malmö, Kristina Jakobsson, AMM Lund
Erfarenheter från Gottsunda, Fredrik Cederblad, Aleris VC, Uppsala
ALPINs resultat, presentation av digitaliserat informationsmaterial
Joacim Wallner, Limewheel-Utbildning & Media AB, Uppsala
Samtal om erfarenheter från mottagande, representanter för arabisk– och
somalisktalande Uppsalabor, samtalsledare Tove Österling Wallner, programrektor SFI
Vuxenutbildningen Linné, projektledare Va Med! projekten
Lunch/Ingår
11.30-12.00
12.00-13.15
13.15-13.45
13.45-14.10
14.10-14.35
14.35-14.45
14.45-15.15
15.15-15.35
15.35-15.55
15.55-16.15
16.15
Politiskt perspektiv på mottagande, boende och hälsa, Malena Ranch
Landstingsråd (MP), Uppsala läns landsting och Mohamad Hassan (Fp)
Innemiljö och hälsa, Lena Elfman, AMM Uppsala
Astma och allergiproblem och bostad, Marie-Louise Luther, Astma och allergiförbundet
Projektstöd nu och i framtiden, Alma Husovic, Europeiska Socialfonden/
Integrationsfonden
Kaffe
Från klagomål till bostadstillsyn - Om ett nytt sätt att se på uppdraget, Martin Dahl &
Caroline Tandefelt, Malmö miljöförvaltning
Möjligheter och gränser. Hyresjuridik ur ett rättighetsperspektiv, Gustaf Lantz,
Hyresgästföreningen, Uppsala
Frågestund, publiken/panel
Tack!
Anmälan:
Senast 2 april 2015 via länken ”Anmälan”
Konferensen är kostnadsfri, men utebliven närvaro debiteras 500 kr inkl moms
Plats:
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala www.ukk.se
Kontakt:
Lenita Öqvist, [email protected], 018-611 36 42/43
Lena Elfman, [email protected],se, 018-611 36 53
Projektet ALPIN och denna konferens finansieras av Europeiska socialfonden, Integrationsfonden, och genomföres av klinikerna för Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala och Region Skåne i Lund, samt Astma och Allergiförbundet.