Protokoll fört vid medlemsmöte i Läkaresällskapet i Lund

M
MDCCCLXII
CORVM
SOCIET
DI
A
E
S
DIVINVM OPVS
SEDARE
DOLOREM
LV
NDENSIS
Protokoll fört vid medlemsmöte i Läkaresällskapet i Lund
Torsdagen den 20 februari kl 19.00 på
Locus Medicus Malmoensis, Jan Waldenströmsgata 2, Malmö
1. Ordförande öppnade mötet och välkomnade.
2. Föregående mötesprotokoll från medlemsmötet den 21 november 2013
godkändes.
3. Nya medlemmar invaldes. [Bilaga 1, se nedan]
4. Föreläsning med Leif Groop – Genfiske – från stormaskigt till finmaskigt nät
Leif Groop, professor i diabetes och endokrinologi tillika prisbelönad forskare,
berättade om hur vår förståelse för diabetes, den snabbast ökande sjukdomen i
världen, har utvecklats genom åren. Professor Groop tog med oss på en
personlig resa från 1980 då det var orimligt för patienter att sköta sig själva
och diabetes delades upp i typ I och II till att vi nu med modern teknik och
sekvensiering har börjat förstå samspelet mellan arv och miljö och att diabetes
egentligen är ett spektrum där typ I och II representerar extremer.
6. Mötet avslutades.
Under kvällen blev det mat och mingel för medlemmar ur Läkaresällskapet i Lund
och Medicinska föreningen.
Malmö 140228, Märta Leffler, sekr
Bilaga 1: Nya medlemmar
Sara Zackrisson Andersson,
läkarstuderande
Catharina Hagerling,
ST-läkare, klin patologi
Jenny Linvik,
läkarstuderande
Gustav Mattiasson,
ST-läkare ANIVA
Sam Eriksson,
läkarstuderande
Johan Linders,
kirurg
Amanda Holck,
läkarstuderande
Maria Planck,
onkolog
Jan Nilsson,
läkarstuderande
Ingrid Siemund,
dermatolog
Maria Ström,
läkarstuderande
Peter Bentzer,
docent, ANIVA
Miriana Jlenia Quattromani,
doktorand, neurokirurgi
Ralf Sundberg,
docent, kirurg
Robert Jablonowski,
doktorand, klin fysiologi
Evangelos Kalaitzakis,
docent, överläkare, internmedicin
Anirban Bhattachariya,
doktorand, kärlfysiologi
Nina Geidenstam,
doktorand i klinisk obesitasforskning
Jill Storry,
docent, assoc professor,
transfusionsmedicin
Rasmus Borgquist,
bitr överläkare i kardiologi
Eliana Garcia Vaz,
doktorand, vascular ET-coupling
Håkan Olsson,
professor i onkologi
Karolina Komorowska,
doktorand, molekylär medicin
Gudrun Lindmark,
överläkare i kolorektal kirurgi, Hbg
samt adj prof i kir IKVM
Eva-Lena Stenblom,
doktorand i aptitkontroll
Josef Dankiewicz,
AT-läkare, doktorand i kardiologi