Ekonomiassistent - broby

www.sunne.se/larcenter
Britt-Marie Röhr Peterson
Administratör
Tel
E-post
0565-179 35
[email protected]
EKONOMIASSISTENT
LÄRCENTER SUNNE
Tel
E-post:
0565-161 18, 073-07 03 250
[email protected]
VUXENUTBILDNINGEN
SUNNE
YRKESVUX HT 14
Margaretha Kvarnström
Rektor, Vägledare
1-årig yrkesutbildning för dig
som vill arbeta som
EKONOMIASSISTENT
PROJEKTANSVARIG
ADMINISTRATÖR
En utbildning som förenar
teori och praktik i nära
samarbete med
näringslivet
Fakta om utbildningen
EKONOMIASSISTENT
En 1-årig yrkesutbildning för vuxna.
Gymnasieekonomutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta
med ekonomi, marknadsföring eller administration.
Utbildningen inleds med de företagsekonomiska grunderna och
går sedan in på områden som bokslut, finansiering och kalkylering, marknadsföring, ledarskap och grundläggande köp– och
avtalsrätt. Du får kompetens i att :
 förstå hur system, processer och
flöden fungerar i ett företag.
 tillämpa regler för fakturering,
löpande redovisning och avstämningar.
 tillämpa regler för månads- och
årsbokslut i ett exempelföretag.
 tillämpa regler för löneadministration och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett integrerat system
 presentera allmän och ekonomisk
information muntligt och skriftligt.
 kommunicera med hjälp av ekonomiska begrepp på svenska och
engelska
 tillämpa regler för kund- och leverantörsreskontra.
 praktisera dina datorkunskaper vid
muntliga och skriftliga presentat känna till lagar kring momshanteioner.
ring, representation och utläggsredovisning.
 tillämpa vanligt förekommande
funktioner i Office-paketet eller
motsvarande –speciellt kalkyl– och
ordbehandlingsprogram.
KURSPLAN
POÄNG
HT
Företagsekonomi 1
Ledarskap & Organisation
Privatjuridik
Företagsekonomi 2
VT
Marknadsföring
Redovisning 2
Affärsjuridik
Företagsek.-specialisering
(Finansiering och Kalkylering)
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
100p
Utbildningen är förankrad i det lokala
näringslivet genom att minst tre veckors
praktik ingår.
Under utbildningstiden är det möjligt att
läsa ECDL, som då ligger utanför ordinarie kursplan.
(Med reservation för ändringar.)
Sista ansökningsdag
Start
Slut
Kurslängd
Gymnasiepoäng
2014-05-15
2014-08-25
2015-05-31
40 veckor
800 poäng
Utbildningen startar under förutsättningen
att erforderliga beslut fattas.
Heltidsstudier som är studiemedels
berättigade via CSN. Utbildningen
startar under förutsättning att
erforderliga beslut tas.
Ansökningsblankett hämtas på:
www.sunne.se/larcenter
Ansökan med betygskopior och
personbevis skickas till :
Komvux Sunne
36.LärCenter
686 80 Sunne
Har du frågor
- är du välkommen att höra av dig till:
Åke Svensson
Telefon
0565-179 39
E-post
[email protected]
Margaretha Kvarnström
Telefon
0565-161 18, 073-07 03 250
E-post
[email protected]