Konsultprofil Carina Tranberg

Konsultprofil Carina Tranberg
Kontaktinformation:
[email protected]
Tel: 073 973 78 92
Carina har en bakgrund från multinationella företag och från områden kopplade till
ledningssystem – kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och krishantering. Hon har under
många år jobbat inom den medicintekniska branschen. En bransch med mycket höga
krav speciellt inom kvalitetsområdet.
Verksamhetsutveckling och förändringsarbete har varit en stor del av hennes arbete men
också avveckling och transfer av verksamhet. Carina har haft ett flertal ledande roller t ex
som Kvalitetschef, Miljöchef, och VD. Hon har också jobbat som Processägare.
Idag hjälper Carina företag och organisationer inom följande områden
Specialistområden
 Verksamhetsutveckling
 Ledningssystem – kvalitet, miljö, arbetsmiljö
 Krishantering
 Processledning
 Omstrukturering inklusive avveckling av verksamhet
 Mentor/bollplank till ledare
Carina kan också ha en interim chefsroll samt ingå som ledamot i styrelser.
CHEFSTÖDET
Telefon +46 8 6270010
Engelbrektsgatan 4 5tr
114 32 Stockholm SWEDEN
www.chefstodet.se
[email protected]