Löneförändringar 2013-2016

MASKINENTREPRENÖRERNA
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR GÄLLANDE 1 MAJ 2013 - 31 MAJ 2016 PÅ TORVAVTALETS OMRÅDE
OBS! Från och med 1 maj 2013 räknas alla fördelningstal utifrån lönen som gäller för yrkeskategorin "Yrkesarbetare" Gäller även "övriga arbetare" under 20 år, samt ferielöner
YRKESKATEGORI
MÅNADSLÖN
Fördel- GRUNDLÖN Nya grundningsFr o m
löner
tal
2013-05-01
kr/tim
Maskinförare
Yrkesarbetare
Kranförare
Dumperförare m fl
Övriga förare
Övriga arbetare, 20 år
Övrig arbetare som
- fyllt 19 år
- fyllt 18 men ej 19 år
- fyllt 17 men ej 18 år
- ej fyllt 17 år
0,95
0,88
0,88
24 534
24 360
24 534
23 142
21 437
21 437
0,84
0,79
0,62
0,53
20 462
19 244
15 103
12 911
1
141
140
141
133
123
123
0
118
111
87
74
HÖJNING AV
UTGÅENDE LÖN
Månadsavlönade
Ökn
utg.lön
i kr
MÅNADS LÖN
GRUNDLÖN
Fr o m
Nya grund2014-05-01
löner kr/tim
Kr/mån
621
621
621
590
546
546
därav
generellt
12 267
12 180
12 267
11 571
10 718
10 718
3,57
3,57
3,57
3,39
3,14
3,14
25 317
25 143
25 317
23 886
22 126
22 126
522
491
385
313
10 231
9 622
7 552
6 455
3,00
2,82
2,21
1,80
21 120
19 863
15 589
13 326
146
145
146
137
127
127
0
121
114
90
77
Lärlingslöner fördelningstal
55%
65%
75%
80%
timgränser
-2300
2301-2800
2801-3500 3501-4100
Gymnasielärling
13 398
15 834
18 270
19 488
timgränser
-1600
1601-2350 2351-3100
Vuxenlärling
77,00
105,00
112,00
För företag eller del av företag som övergått till företagsvis lönebildning enligt reglerna i Maskinföraravtalet får halva
höjningen av utgående lön fördelas individuellt. Se löneavtalets principer (bl. a. förhandling).
* Utgående lön får därefter ej understiga Grundlön enligt ovan.
88%
4101-4800
21 437
3101-4200
123,20
HÖJNING AV
UTGÅENDE LÖN
Månads avlönade
MÅNADS LÖN
GRUNDLÖN
Fr o m
2015-05-01
Kr/mån
727
727
727
691
640
640
därav
generellt
364
364
364
345
320
320
26 100
25 926
26 100
24 630
22 815
22 815
611
574
451
366
305
287
225
183
21 778
20 482
16 074
13 741
Nya grund
löner kr/tim
150
149
150
142
131
131
0
125
118
92
79
Feriearbetande skolungdom
som ej fyllt 20 år
månadslön
fyllt 19 år
0,75
18 270
18 - 19 år
0,66
16 078
17 - 18 år
0,57
13 885
ej fyllt 17 år
0,48
11 693
HÖJNING AV
UTGÅENDE LÖN
Månadsavlönade
Kr/mån
743
743
743
706
654
654
därav
generellt
372
372
372
353
327
327
624
587
461
374
312
293
230
187
timlön
105
92,4
79,8
67,2