Schack-barometern 2013/2014

Schack-barometern 2013/2014
Tävlingsform
Schackbarometern spelas som en Grand Prix-serie där deltagarna samlar poäng under fyra
deltävlingar. De tre bästa resultaten för varje spelare räknas.
Poängsättning
I varje deltävling får deltagarna poäng efter placering enligt följande
1a
2a
3a
20p
15p
10p
4a
5a
6a
8p
6p
4p
7a
8a
Övriga
3p
2p
1p
Klasser
Klasstillhörigheten bestäms när den första Grand Prix-deltävlingen spelas
 Kadetter: Till och med det är man fyller 16 år (födda 1997 eller senare)
 Miniorer: Till och med det är man fyller 13 år (födda 2000 eller senare)
 Knattar: Till och med det år man fyller 10 år (födda 2003 eller senare)
Speltillfällen
Lör den 12 okt:
Lör den 16 nov:
Lör den 25 jan:
Lör den 15 feb:
Hultsfred
Eksjö
Västervik
Oskarshamn
Spelform och betänketid
Antalet deltagare i respektive grupp avgör om spelformen blir Bergerturnering (alla möter alla) eller
Schweizerturnering (lottning efter varje rond). Betänketiden avgörs också av antalet deltagare i
respektive grupp, dock minst 15 min per spelare per parti.
Anmälan
Görs klubbvis till arrangörsklubben senast en vecka innan respektive speltillfälle.
Anmälningsavgift
Gratis!