Byte av matta HMT-1030

Byte av matta HMT-1030
Dra ut strömkabeln från uttaget.
Skruva loss skruven på undersidan ändskyddet markerad på bild1.
Dra bort ändskyddet i pilens riktning enl. bild 2.
Gör på samma sätt på det andra ändskyddet.
Skruva bort den övre motorkåpan som det står Attract Enjoy you life på, den
sitter med 4st skruvar.
Lossa försiktigt fotstegen som sitter med dubbelhäftande tejp på sättet som visas
på bild 3.
Skruva in den bakre rullen genom att skruva båda justerskruvarna åt vänster.
Ta bort den bakre rullen. Bild 4
Skruva bort de försänkta skruvarna som håller MDF skivan i ramen som visas på
bild 5. Det är 5st skruvar på varje sida.
Skruva bort den främre rullen genom att lossa på skruvarna markerad på bild 6.
Lyft upp MDF skivan lite på ena sidan. Nu kan du dra ut mattan i sidled.
Trä in den nya mattan på samma sätt.
Skruva tillbaka allt i omvänd ordning.
Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss på
020-220 220 så ska vi hjälpa er efter bästa förmåga.
Lycka till.
Attract Sweden AB
Box 63
851 02 Sundsvall
Tel: 060-789 88 00
Fax: 060-12 50 40
www.attract.nu
Byte av matta HMT-1030
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Attract Sweden AB
Box 63
851 02 Sundsvall
Tel: 060-789 88 00
Fax: 060-12 50 40
www.attract.nu