TS reviderade siffror 2007

Sveriges Tidskrifter - 131009
TS – i korthet
Uppdrag:
Revidera och Kvalitetssäkra Överenskomna siffror för att skapa
Jämförbarhet i medievalet
Uppdragsgivare:
Reklamköpare dvs Annonsörer och Mediebyråer
Ägare:
TNS-Sifo
Sveriges Annonsörer
Styrelse:
Anders Ericson, Sveriges Annonsörer
Sofie Westerstrand, Scream
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
Thomas Minnhagen, Clear Channel
Ulf Hermansson-Samell, SAS
Thomas Jonasson, Stockholm Modecenter
Yvonne Pernodd, TNS-Sifo
Nuläge
 Från ”print och digitala satsningar” till ”Varumärket i centrum för en mängd satsningar”
 Mediehusens varumärken är unikt starka
- har aldrig nått så många
- print fortsatt en viktig del
- men upplagorna sjunker (dock fortsatt höga!)
- och nya affärsmodeller nödvändiga
 Fragmentiseringen ökar
- många satsningar/många vägval för köparen
- behovet av jämförbarhet ökar
 Från konkurrens mellan tidningar till konkurrens med andra medier
- branschen behöver enas, ej splittras
Varumärkeskortet - Idéen
Nyckeln:
•
Branschöverenskommelsen
Tanken:
•
•
•
•
•
•
Varumärken och Plattformar – Istället för Print och Digital kanaler
Köparperspektiv
Mediehus och Förlag med “basen” i print
Jämförbara och reviderade siffror och transparens
Snabb överblick
”Levande produkt” – löpande utvärdering och utveckling (“Mätkommitté”)
Viktigt:
•
•
•
Ersätter inte analysen hos mediebyrå/köpare
Ersätter inte säljarbetet hos mediehusen/förlagen
Ger bara den snabba sammanfattningen (som vi idag känner igen från print)
Tänkt modell:
Nyckeltal
Plattform
Tidning
Tidning
Print
Digitalt
Digitalt
Desktop
Digitalt
Mobilt
Digitalt
Surfplatta
Web
TV
Övrigt
Nettoräc
kvidd
Räckvidd
ÖK
Kvalitetssäkrande
Nyckeltal
(transparens)
Värdeskapande
Nyckeltal
(affinitet, unika styrkor)
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Steg 1:
Branschöverenskommelse Kvalitetssäkrande nyckeltal
(transparens)
Exempel Print idag:
Tidning Print
Räckvidd
xx läsare
ÖK
Upplageregler print
Kvalitetssäkrande
Nyckeltal
(transparens)
Upplaga/utg dag
RPC
Hushållstäckning
Betalningsgrad
Hypotes nyckeltal just nu:
Tidning Print
Tidning Digitalt
Mobilt, Web TV
Räckvidd
ÖK
Kvalitetssäkrande
Nyckeltal
(transparens)
Digitalt Desktop
Upplageregler
print
Regler tidning digitalt
Upplaga per utg Antal utskickade
dag
inlogg/upplaga
Andel aktiverade
Antal nedladdningar
RPC
/period x
Hushållstäckning ”RPC”
Betalningsgrad
Regler trafikmätning
Besökare
Viktigaste
Trafikströmmar (3 i
topp)
Desktop resp Mobilt
%
Premium ja/nej
Diskussion
Utgångspunkten är delvis olika Varumärkeskort
Riksspridd Dagspress – Lokal Dagspress – Tidskrifter/Magasin
• Spontana reflektioner kring idén?
• Viktigast nyckeltal gällande Magasin/Tidskrifter?
Hör gärna av er med synpunkter och ideer!
Tillsammans utvecklar vi bäst!
Tack för att ni lyssnade!
[email protected]
+46708698074