ISO 9001 - AB Lundby Åkeriet

ISO 9001
CERTIFIKAT
CERTIFICATE
Sveriges Åkeriföretag är ett organ för certifiering av ledningssystem.
Swedish Association of Road Haulage Companies is a Certification Body, for certification of management systems.
Nr. K 213
Härmed intygas att:/This is to certify that:
AB Lundby Åkeriet
Org nr 556268-6393
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller:
has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:
Huvudsaklig verksamhet: Bolaget bedriver nationell och internationell åkeriverksamhet med
inriktning på container-, sekvens-, distributions och kranbils transporter
Pricipal activities: The company conducts national and international trucking operations with
focus on container, sequence, distribution and crane truck transport
Certifikatets ursprungsdatum:/The certificate’s origin dates: 2005-05-09
Certifikatet är giltigt till:/ This certificate is valid until: 2014-07-24
VD/MD, Sveriges Åkeriföretag
Revisor/Auditor
Member of Nordisk Lastbil Union, NLU and International Road Transport Union, IRU
Kopia