Informationsblad Samverkansprogram för SDK

Samverkansprogram för SDK
Nova Software vill främja öppenhet och samverkan mellan leverantörer och system vilka
arbetar mot samma målgrupp - med gemensamma kunder. För att samverka med Skola24
Informationsplattform har Nova Software utvecklat ett samverkansprogram.
Vid anslutning till samverkansprogrammet tillhandahålls förutsättningar för att en extern
aktör ska kunna arbeta med de tjänster som erbjuds via Nova Softwares tjänstebuss - en
teknisk lösning som är utvecklad för att hantera dataöverföringar till och från Skola24.
Tjänstebussens anropspunkt utgör ett API – en av Nova Software definierad regeluppsättning för att
betjäna förfrågningar (tjänsteanrop) från de klienter som arbetar med tjänster som exponeras mot
Skola24. Hantering av in- och utformat för data samt tillhörande parametrar för anrop baseras på XML.
Anrop mot tjänstebussen kan hanteras på flera olika sätt. Det kan exempelvis handla om webservice
anrop.
Allmän anslutning
Ett introducerande (och utbildande) steg för att ta del av det SDK (Software Development Kit eller
utvecklingsstöd) som Nova Software tagit fram. Vid anslutningen tillhandahålls ett SamverkansID
(legitimation). En allmän anslutning medför att tjänstebussen initialt kan användas av en aktör för
arbete med dataöverföringar till och från en fiktiv instans av Skola24 – ett utvärderande läge.
Utökad anslutning
En utökad anslutning till samverkansprogrammet avropas som ett tillval och utförs som en praktisk
tillämpning (en certifiering). En utökad anslutning medför att tjänstebussen även kan användas av
en aktör för arbete med dataöverföringar till och från skarpa instanser av Skola24 – förutsatt att
den part som innehar ett huvudavtal mot Skola24 beviljat de typer av dataöverföringar som avses.
Nova Software AB, Storgatan 5A, 521 42 Falköping | 0515–777 888 | [email protected]