aNNONSpriSEr, SVB.SE OCH NYHETSBrEV (format anges i bredd

ANNONSPRISER, SVB.SE OCH NYHETSBREV (format anges i bredd x höjd i pixlar)
980 x 120
A
H
B
C
D
I
E
L
300 x 250 - 460
F
nyhetsbrev
Veckobrev och kalenderbrev
skickas varje vecka
Nyhetsbrev
skickas 1 till 3 gånger per vecka
svb.se
H
A
L
Top banner
5 000 kr/vecka
15 000 kr/månad
(startsida+undersidor)
B
-
F
K
Startsida
5 000kr/vecka
15 000 kr/månad
I
170 x 200 - 640 pixlar
2 500 kr/vecka
8 000 kr/månad
Artikelsida
3 000kr/vecka
10 000 kr/månad
Placering avgörs av antalet
inneliggande annonser.
170 x 150 pixlar
1 500kr/vecka
5 000 kr/månad
(startsida+undersidor)
170 X 200 - 300 pixlar
2 000 kr/vecka
6 000 kr/månad
(startsida+undersidor)
K
728 x 90
170 x 400 - 640 pixlar
3 000 kr/vecka
10 000 kr/månad
(startsida+undersidor)
EXTRAMATERIAL I DIGITALA UTGÅVAN
ANNONSBOKNING
TJINGA TITEL
475 kr/fil
Kontakta Annika Sellrup eller Anna Sunnerholm
300 kr/titel
Då tidningen även läggs upp på svb.se i digital form
finns möjlighet att komplettera annonsen med rörliga
bilder, text och ljud.
08-545 417 70 eller [email protected]
Revirmarkera titlar
du planerar att ge ut!
Alla priser exklusive moms.