Katrineholms Motorklubb Inbjuder till KMK-Trofén 2013

Katrineholms Motorklubb
Inbjuder till KMK-Trofén
2013
Svenska Rallycupen Lör den 25 Maj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser. Rallyreglementet, Regler Svenska Rallycupen (SRC), DM regler Sö/Vä Bf, ÖBf,
Gotlands BF, samt denna tävlingsinbjudan och ev. PM för tävlingen.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registrerats i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
1. Tävlingsarrangör:
Katrineholms MK. www.kmk.nu | [email protected]
2. Organisationskommitté:
Björn Staaf, Crister Nystrand, Mikael Hellberg, Robert Björling,
Runmar Eriksson, Kjell Hellman och Anders Karlsson.
3a. Tävlingsledare:
3b. Bitr.Täv.ledare:
3b. Bitr.Täv.ledare
:
4. Teknisk chef:
5. Domare (Ordf.):
5b. Domare:
6. Teknisk kontrollant:
7a. Miljöchef:
7b. Bitr.Miljö & Serviceplatschef:
Björn Staaf
Crister Nystrand
Mikael Hellberg
Rickard Mossberg
Roland Andersson
Benny Persson
Håkan Andersson
Kjell Hellman
Anders Karlsson
8. Övriga chefsfunktionärer och centrala funktioner:
Banchef:
Runmar Eriksson
Säkerhetschef:
Robert Björling
Bitr.Säkerhetschef
Mikael Eriksson
Publiksäkerhetschef:
Ove Björling
Funktionärschef:
Kjell Hellman
Tävlingssekreterare:
Claes Wahlqvist
Notskrivare:
Gunnar Barth
Resultat
Raceconsulting.
Tel: 076-5279555 [email protected]
Tel: 070-3918559 [email protected]
Tel: 070-5480922 [email protected]
Tel: 070-1886568
Tel: 070-5224275
Tel: 070-3469344
Tel: 0735-235385
Tel: 070-3599977
Tel: 070-5117988
Tel: 0150-26364 | 070-3166886
Tel: 070-5397726
Tel: 0700-636581
Tel: 070-5924373
Tel: 070-3599977
Tel: 070-3699305
Tel: 070-6554984
Tel: 070-5940944
9a. Tävlingsform: Tävlingen körs i 1 etapp med mellanliggande service efter 2 SS.
Tävlingen omfattar ca 120 km totalt, varav 40 km SS, fördelat på 4 SS.
10. Tävlingsplats: Katrineholm. Start&Mål, Duveholmsgymnasiet. Serviceplats är vid Gimmersta Säteri.
Plats för förbesiktning är vid ARVER Lastvagnar, Formgatan 5 Katrineholm.
Presscenter och Officiell anslagstavla är vid HQ Duveholmsgymnasiet.
Centralt telefonnummer tävlingsdagen: 0730-818384
11. Tidplan:
Torsdag 28/3 Inbjudan publiceras. Anmälningstiden startar.
Onsdag 15/5 Kl.24.00. Anmälningstiden utgår.
Fredag 24/5 Kl.18.00-21.00. Fri A-besiktning, ARVER Lastvagnar.
Lördag 25/5 Kl.07.30-11.30. Anm- A-Bes, ARVER Lastvagnar.
Lördag 25/5 Kl.10.00. Första Start.
Lördag 25/5 Kl.13.30. Första bil i mål.
12. Respittid:
Respittiden är max 15 min mellan två TK:ar eller max 30 min för hela
tävlingen.
13. Deltagare, Seedning och Gallring:
Deltagare med giltig rallylicens. Seedning enligt regler SRC 2013.
Det totala antalet startande är maximerat till 220 startande.
Vid ev. gallring:
1. Fritt upp till arrangören.
2. Enl. reglemente SRC 2013. Deltagare i SRC 2012 har företräde (fullständig
anmälan och avgift innan anm.tidens utgång krävs).
3. Anmälningsdatum.
14a. Bilklasser & Startordning (enligt SRC 2013):
Bilklasser: Klass 8, Ungdomsrally
Klass 1, 4WD
Klass 2, A-förare övriga 2WD
Klass 3-B, B-förare övriga 2WD
Klass 7, A/B/C AppK -81 (Ej noter upp till -71.)
Klass 4, A/B GrN 0-1400cc + VOC
Klass 6 AB, A/B GrE
Klass 3-C, C-förare övriga 2WD
Klass 5, C-förare GrN 0-1400cc + VOC
Klass 6-C, C GrE
15. Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBF:s reglemente anbringa reklam på
de tävlandes fordon inkl.framrutan, se även kommande PM.
Friköp kan ske till en extra kostnad av 2100 SEK som betalas via BG, eller i
samband med anmälan.
Tävlande som inte har för avsikt att delta med arrangörens reklam på bilen
måste ange detta på/vid anmälan.
16a. Däck:
Enl. SBF:s Rallyreglemente 2013.
16b. Service/Miljö:
Miljöföreskrifter för service enl. SBF:s nationella reglemente RY 0.2T gäller.
G.2 och SBF:s Miljkodex ska följas. Max 1 servicebil per startande tillåts.
Samtliga tävlingsbilar skall placeras på presenning, absorberingsmedel/
-material samt behållare för uppsamling av vätska skall finnas vid varje
ekipage. En presenning skall även finnas tillgänglig för servicefordonet.
All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen.
16c. Tidtagning:
Start med startljus, fotocell vid startlinje. Tidtagning vid mål med fotocell.
17. Tävlingsavgifter:
2100 SEK inkl. 6% moms + ev. noter.
Notkostnad: 400 SEK inkl 25% moms.
Inbetald tävlingsavgift återbetalas enligt följande:
Hela Tävlingsavgiften:
1. Till dem vars anmälan ej godtas.
2. Återtagen anmälan före 2013-05-15 kl.24.00
Tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på 500 SEK:
3. Återtagen anmälan före 2013-05-22
4. Inställd tävling pga. Orsaker hänförbara till force majeure.
Tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på 800 SEK:
5. Återtagen anmälan före 2013-05-25
Ingen återbetalning:
6. Ej meddelat återbud.
Obs! Noter ej avbeställda före 2013-05-15 debiteras alltid med 400 SEK!
18. Anmälan:
Skall ske på www.raceconsulting.com (el via: www.kmk.nu )
Tävlingsavgift inkl.noter insätts på BG: 790-7306, och skall vara arrangören
tillhanda senast 2013-05-15.
OBS! Ange förarens namn och bilklass vid inbetalningen!
Efteranmälan i mån av plats kan accepteras, + 400 SEK inkl 6% moms.
19. Återbud:
Till www.raceconsulting.com Tel: 070-5435940
20. Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätt, att i samråd med Domarordf. avlysa
tävlingen vid förbud från markägare, myndigheter eller fall av force majure,
eller ifall antal anmälda vid anmälningstidens utgång, understiger 140 st.
21. Priser:
Hederspriser kommer att delas ut till en per påbörjat femtal startande i varje
klass, dock alltid till 1:an, 2:an, 3:an. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Prisutdelning sker i Duveholmsgymnasiets Aula, 30 min efter avslutad klass.
22. Mediarättigheter:
Mediarättigheter gällande KMK-Trofén 2013, tillhör Svenska Bilsportförbundet
och arrangören.
23. Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA,
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för personeller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
24. Övrigt:
Anmälningslista, PM och resultatlistor skickas elektroniskt via e-post,
samt publiceras på: www.kmk.nu
25. Upplysningar:
Tävlingsled. Björn Staaf, Tel: 076-5279555
Bitr.Tävlingsled. Crister Nystrand, Tel: 070-3918559 | [email protected]
Säkerhetschef, Robert Björling, Tel: 070-5397726
26. Logi:
Katrineholms Stadshotell
Hotell Gillet
Ekbacken Sporthotell
Olssons-Vandrarhem
Djulö Vandrarhem
Djulö Camping/Stugor
Katrineholm Turistbyrå
0150-50440
0150-13340
0150-55790
073-757590
0150-10225
0150-57242
0150-444140
Varmt välkomna till KMK-Trofén 2013,
Svenska Rallycupen 2013.
DM Sö/Vä Bf, ÖBf och Gotlands Bf.
Hälsar Katrineholms MK.