INTELLIGENT CONTROLLER (IC)

INTELLIGENT CONTROLLER (IC)
Teknowares IC (INTELLIGENT
CONTROLLER) möjliggör
flera alternativ för ett stort antal
bredskapsarmaturer. Armaturerna kan
vara tända eller släckta med hjälp av
spänningsingångar. När nätspänningen
i en eller flera centraler uteblir så
tänder armaturer kopplade till IC med
spänning (AC) från centralaggregatet.
I varje IC finns åtta spänningsingångar,
som var och en har sin egen, galvaniskt
separerade L och N anslutning. Varje
IC har sin egen adress, inställningen
görs med en DIP switch.
E-nummer
IC systemet passar följande artiklar;
+ TKT 65C, TKT 66C, TKT67C
eller TKT 68C, adresserbara TAPSA
CONTROL Centralbatterisystem.
+ Adresserbara armaturer, slutar med
(K) i beteckningen.
+ TST8801, IC-modul. (Max 31 enheter
per modul)
+ TST6x5x, IC gränssnitt för
centralbatterienhet (inklusive mjukvara
för PC för programmering av IC)
Produkt
Produktbeskrivning
Mått (mm)
TST8801
IC Input -modul
105 x 90 x 58
Certificerad:
•TST8801
Programmering av ICsystemets inställning och
nödbelysningsarmaturerna görs med
hjälp av PC-mjukvaran via en USB-port
in i IC-gränssnittet. Programmeringen
sparas ned i minnet på
centralbatterienheten. Därför behövs
ingen dator efter programmeringen.
Enummer
Produkt
Produktbeskrivning
Centralt
batterisystem
TST6651
Anslutning + IC
PC-mjukvara
TKT6608Cx
TST6652
Anslutning + IC
PC-mjukvara
TKT6616Cx
TST6653
Anslutning + IC
PC-mjukvara
TKT6624Cx
DIN-räl-kompatibel TST8801
IC Input -modul
IC Input -modulen med 8 programmerbara inmatningar
TAPSA CONTROL SYSTEM EGENSKAPER
IC Intelligent Controller
cab
strömmatning
IC
IC
el
Tapsa
Control
Centralbatterienhet
Batteribox
US
B
PC
= nödbelysningsarmatur med beredskapsdrift
= utrymningsarmatur med permanentdrift
Lighting Technology
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. IC_2015_T381_SE_REV1
Vid komissionering installeras IC-systemet med
PC-programvaran.
Vilken som helst IC Input -modulen kan ställas
att kontrollera vilken som helst armatur(er) i
kretsen av Centralt Batterisystem.
Toregatan 8, SE-686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK
Tel. +46-(0) 72 338 01 16, 17
www.teknoware.se
[email protected]
N ÖDNING
BELYS