HSB Brf Skotet Signalmatros nr 3 2014

HSB Brf Skotet Signalmatros nr 3 2014
Hej!
Vi har just haft årets stora budgetmöte och funnit att vi har mycket god ekonomi i
föreningen. Därför kan vi återigen meddela att inga avgiftshöjningar kommer att
göras. Även parkeringsavgifter ligger kvar på samma nivå.
Vad gäller parkering på samfällighetens mark så kommer en till automat sättas upp i
området samt att den gamla byts ut. Fler parkeringar kommer att vara avgiftsbelagda
och kommer inte vara 30 minuters parkering. Sagolandsgatans parkering på 2 h är
fortfarande kvar då den tillhör annan samfällighet.
Det finns nya fjärrkontroller att köpa till varmgaraget. De köps av Camilla Berg HSB
för ett pris av 240 kronor.
Var vänliga att i största möjliga mån slänga tidningar i den allmänna sopsorteringen.
Vi har haft ett stopp pga. buntade tidningar i vår sopsug som kostade 26 000. Tänk
även på att inte ställa dina sopor som du inte får ner i sopnedkastet i soprummet.
Om du får problem med ditt lås är det SafeTeam som du skall ringa. Numret står vid
ytterdörren till alla hus. Skriv gärna in det i din mobil.
Nu lackar det mot jul och styrelsen har beslutat att ha stängt expeditionen v.52-v2.
Anslag kommer upp som specificerar vad du skall göra om du hyrt gästlägenheten
eller föreningslokalen.
Med detta sagt vill styrelsen passa på att önska alla
En God Jul och Ett Gott Nytt År !
Brf Skotets styrelse: Johan, Solveig, Tommy och Andrea
Vi anslår Signalmatrosen på anslagstavlorna, men glöm inte att gå in
på vår hemsida www.brfskotet.se där publiceras vi Signalmatrosen
och du kan läsa en hel del annat som du kan ha nytta av såsom
styrelsen sammansättning, nyttig boendeinformation osv.