Frånö Folkets Hus

Frånö Folkets Hus
En del av vår historia och den naturliga samlingsplatsen i Frånö
Handläggare
Datum
Cathrine Widerström
2014 01 10
Till alla medlemmar och Frånöbor
GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!!
Julmarknaden och ungdomarnas Adventskonsert samt ett välbesökt Jul-loppis
blev ett fantastiskt avslut på år 2013. Bara positiva och glada kommentarer.
Frånö Folkets Hus förening går in i år 2014 med stor ”framåtanda” och optimism!
JAN
Måndagar Bingo, Väntbingo från 18.45. Servering/kiosk
Tors 23 ”Missa inte” Garvsyras revy ”Kulpåscén”, kl 19.00. Servering/kiosk
Förköp: FFH 076 1183843, 070 3687267 – pris 240:Förköp: Kramfors kommun, ”Kom In” 0612 80000 - pris 260:Ons 29 PRO arbetsgrupp, kl 10.
FEB
Måndagar Bingo, Väntbingo från 18.45. Servering/kiosk
Onsdagar PRO arbetsgrupp, kl 10.00
Sön 9
Loppis 11.00-14.00, boka bord; Hjördis Öhman 0612 30358
Servering (kaffe m bröd, korv, toast)
Sön 23 Musikcafé m Kramfors Dragspelsklubb, kl 18.00
Kom och lyssna till ett ”Höjdar”- arrangemang.
Pris 100:- kaffe m bröd ingår. Lotteri
I mars månad har FSK Pub-kväll lör den 15:e. Monas Salong mässa lör den 22:a.
Föreningens årsstämma är prel bokad till ons den 19 mars. Medlem som önskar att
visst ärende (motioner) ska behandlas vid stämman ska anmäla detta skriftligt till
styrelsen senast före februari månads utgång – samt skall styrelsens förslag därtill
finnas tillgängligt för medlemmar en vecka före mötet.
Ytterligare information kommer i början februari.
Välkomna!
FrånöFolkets Hus – Ett hus för alla!
Styrelsen
Adress
Folketshusvägen 3
872 43 KRAMFORS
Telefon
0612-51300
076-1183843
e-post
[email protected],se
Internet
www.frano.se
Bankgiro
419-9287