STIPENDIER FÖR SOMMARFORSKNING

Dnr: E 2012/52
UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR SOMMARFORSKNING
FRU MARY VON SYDOWS STIFTELSE
ERIK och LILY PHILPSSONS STIFTELSE
Sahlgrenska akademin ledigförklarar sommarforskningsstipendier från stiftelsen
Fru Mary von Sydows donationsfond. Stipendierna ska uppmuntra och stimulera studenter på
läkarprogrammet att börja forska. Inför sommaren 2012 kommer ett 20-tal stipendier att
delas ut på vardera ca 20 000 kr baserat på 8 veckors sommarforskning. Ytterligare 10
stipendier med samma ändamål och omfattning kommer att delas ut ur Erik och Lily
Philipsons stiftelse.
Sökande ska vara antagen till läkarprogrammet i Göteborg och helst inte ha hunnit till någon
av de sista två terminerna.
Sökande måste själv ha kontaktat någon forskningshandledare. Ansökan ska innehålla ett
eget klart beskrivet, motiverat och hos handledaren förankrat forskningsprojekt som i
normalfallet innebär c:a 8 veckors arbete. Ansökan ska vara kortfattad (max två A4) och
undertecknad av sökanden och av handledaren.
I ansökan ska nedanstående uppgifter lämnas
- namn, personnummer, adress och telefonnummer, e-post
- vilken termin på läkarprogrammet du studerar på
- tidigare erfarenhet av forskning
- om du fått detta stipendium tidigare
- beräknad tid för projektet
Tilldelning av stipendier beslutas av stiftelsen och preliminärt besked lämnas vecka 16.
Stipendiet ska redovisas genom en kort skriftlig redogörelse, senast 30 september. Denna kan
med fördel skickas in i anslutning till att sommarforskningstiden är slut.
Frågor besvaras av studierektorerna för Sahlgrenska akademins forskarutbildning
Carina Mallard eller Esbjörn Telemo
Tel. Carina 786 34 98 eller Esbjörn 342 47 70
[email protected] eller esbjö[email protected]
Ansökan ska vara inkommen senast den 2 april 2011 och lämnas/skickas till
Sahlgrenska akademin
Utbildningsavdelningen
Att. Isabell Lundberg
Box 400
405 30 Göteborg