Betongskruv FBS - fischersverige.se

66
Stålinfästning
Stålinfästning
Betongskruv FBS
Formtillpassat montage pga. specialgänga
översikt
FBS-P
Panhead
FBS-SK
Försänkt skalle
FBS-M8
Utvändig gänga
FBS-M8/M10
Invändig kombi­gänga
både M8 och M10
FBS-US
Sexkantskalle med
torx och fast bricka
FBS-S
Sexkantskalle
Produktbeskrivning
▪ Självskärande betongskruv för genomsticksmontage och
förmontage.
▪ När betongskruven monteras skär gängorna sig in i betongen
och skapar en formtillpassad infästning.
▪ FBS A4 är för montage utomhus eller i fuktiga miljöer. FBS
FZB är för användning inomhus.
Fördelar
▪ Montaget görs i en följd, ämnet skruvas fast utan plugg vilket
sparar arbetsmoment = sparar tid.
▪ Fullständigt demonterbar vilket gör den perfekt vid tillfälliga
montage ex. stöttor vid formsättning.
▪ Näst intill expansionsfri infästning ger möjlighet till
små kant- och inbördes avstånd.
▪ Godkänd för sprucken betong.
▪ Varierat utförande skapar stor flexibilitet.
Godkännande för:
▪ Sprucken och icke
sprucken betong C20/25
till C50/60
▪ Lätta takbeklädningar
och undertak enligt
DIN 18168
Även lämplig för:
▪ Betong B15
▪ Natursten med hög
tryckhållfasthet
▪ Massivt tegel
För infästning av:
▪ Handledare
▪ Konsoler
▪ Stegar
▪ Kabelstegar
▪ Maskiner
▪ Portar
▪ Fasader
▪ Fönsterkonstruktioner
▪ Lister
▪ Galler
▪ Räcke
▪ Metallprofiler
▪ Skensystem
▪ Kedjor
▪ Hålband
▪ Ventilationsupphängning
▪ Underkonstruktioner av trä
och metall
▪ Takbeklädning
Stålinfästning
Stålinfästning
67
Montage
Montagetyp
▪ Förmontage
▪ Genomsticksmontage
Montageanvisning
▪ Det rekommenderas att använda en knackande maskin
med inställningar enligt nedan.
Rekommenderade inställningar
Betongskruv
Rekommenderat åtdragningsmoment
FBS 5
FBS 6
FBS 8
FBS 10
100 [Nm]
200 [Nm]
300 [Nm]
Använd krafthylsa (oftast svart) vid montage.
Teknisk Data
Betongskruv FBS-P
Panhead
- Elförzinkad
Typ
Art.-Nr.
PZ
GodBorrdiameter
kännande
 DIBt
FBS 5/5 P
FBS 6/5 SK
FBS 6/5 P
FBS 6/25 P
66774
66935
66939
66948
3
8
6
8
Betongskruv FBS-SK
Försänkt skalle
- Elförzinkad
Hål i ämnet
Skruvdiameter
Borrhålsdjup
do
[mm]
df
[Ø mm]
ds
[mm]
td
[mm]
hnom
[mm]
5
6
6
6
7
8
8
8
6,5
7,6
7,6
7,6
65
65
65
65
55
55
55
55
▯
▯
▯
▯
Betongskruv
FBS-M8
- Utvändig gänga
- Elförzinkad
Typ
FBS 6 M8
FBS 6 M8/M10I
Art.-Nr.
66949
66950
PZ
5
1
Förankringsdjup Max. nyttolängd
Bits
Förpackning
t fix
[mm]
 
[Antal]
5
5
5
25
T30
T30
T30
T30
100
100
100
100
Betongskruv
FBS-M8/M10
Invändig kombigänga
både M8 och M10
- Elförzinkad
GodBorr
kännande diameter
Borrhål i
ämnet
 DIBt
do
[mm]
df
[Ø mm]
ds
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
6
6
8
8
7,6
7,6
60
60
55
55
-
M8
1)
▯
▯
Skruv­ Borrhålsdjup Förankrings­
Max.
diameter
djup
nyttolängd
Gänga
Bricka
Nyckelvidd
(diameter x
tjocklek)
Förpackning
 SW
[mm]
-
[Antal]
10
13
100
100
68
Stålinfästning
Stålinfästning
Betongskruv FBS
Teknisk Data
Betongskruv FBS-US
Sexkantskalle, torx och fast bricka
- Elförzinkad
Typ
Art.-Nr.
PZ
God­
Borrdiameter
kännande
 DIBt
FBS 8/5 US
FBS 8/25 US
FBS 8/15 S
FBS 10/5 S
FBS 10/15 S
FBS 10/25 S
66956
66957
66958
67062
67063
67168
FBS 10/10 S A4
FBS 10/20 S A4
47465
98336
3
0
7
0
7
9
6
2
Betongskruv FBS-S
Sexkantskalle
-Rostfritt A4
Hål i ämnet
Skruvdiameter
Borrhålsdjup
Iskruvningsdjup
Max. nyttolängd
Bits
Förpackning
■ ETA
do
[mm]
df
[Ø mm]
ds
[mm]
td
[mm]
hnom
[mm]
t fix
[mm]
 
[Antal]
▯
▯
▯
▯
▯
▯
■
▯
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
14
10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
90
110
100
100
110
120
105
115
75
75
75
85
85
85
85
85
5
25
15
5
15
25
10
20
T40/SW13
T40/SW13
SW16
SW18
SW18
SW18
SW17
SW17
100
100
100
50
50
50
50
50
LASTEr
Största tillåtna belastning1) för en skruv i normalbetong C20/252). Vid dimensionering skall godkännandet beaktas (se tabell).
Ankartyp
Godkännandedokument (DIBt/ETA)
Effektivt förankringsdjup
hef
[–]
[mm]
FBS 8
gvz
Z–21.1–1717
50
Tillåten draglast per skruv utan kantinflytande Nzul , d.v.s kantavstånd c ≧ 1,5 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3hef
Sprucken betong C20/252)
Nzul [kN]
2.5
Nzul [kN]
5,3
Icke sprucken betong C20/252)
Tillåten tvärlast per skruv utan kantinflytande Vzul , d.v.s kantavstånd c ≧10 x hef och inbördes avstånd s ≥3 x hef
Sprucken betong C20/252)
Vzul [kN]
7,4
Vzul [kN]
7,4
Icke sprucken betong C20/252)
Tillåtet böjmoment Mzul
Mzul [Nm]
19,0
Byggdels- och montagedata
Karakteristiskt inbördes avstånd
scr,N [mm]
Karakteristiskt kantavstånd
ccr,N [mm]
Min. inbördes avstånd
smin [mm]
50
Min. kantavstånd
cmin [mm]
60
Min. byggdelstjocklek
hmin [mm]
120
Borrhålsdiameter
d0 [mm]
8
Borrhålsdjup
≥h1 [mm]
85
Iskruvningsdjup
≥hnom [mm]
75
Håldiameter i montageämnet
≤df [mm]
12
FBS 10
gvz
Z–21.1–1717
60
FBS 10 A4
A4
Z–21.1–1716
60
FBS 10
A4
ETA-06/0125
64
4,0
6,6
4,0
6,6
6.3
10,2
12,0
12,0
13,3
13,6
10,0
10,0
40,0
36,8
26,7
60
65
130
10
95
85
14
= 3 x hef
= 1,5 x hef
70
70
130
10
95
85
14
= 3 x hef
= 1,5 x hef
60
65
130
10
95
85
14
OBS: Med fischers beräkningsprogram Compufix kan du beräkna maximalt utnyttjande av fischer FBS vid individuella kantavstånd.
1)
Med hänsyn tagen till de i godkännandet fastställda säkerhetsfaktorerna för belastningar, tγF = 1,4.
Vid belastningskombinationer (drag- och tvärlaster) i samband med kantinflytande, och vid förankringsgrupper, skall reglerna i ETAG, dimensioneringsmetod A, avsnitt C beaktas.
2)
Betong klassificeras som normalarmerad eller oarmerad. Vid högre betongstyrkor kan bärigheten vara upp till 55% högre.
Tillåten belastning för drag- och tvärlast. Vid dimensionering skall godkännandedokument Z–21.1–1718 beaktas.
Ankartyp
Effektivt förankringsdjup
hnom
[mm]
FBS 5
55
FBS 6
55
[kN]
0,3
0,8
Mzul
[Nm]
–
8
S≧
s1, s2 ≧
cr ≧
df ≦
d0 =
t≧
h≧
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
200
50
100
7
5
60
110
200
50
100
8
6
60
110
Tillåten belastning för en skruv Fzul
För montage av takbeklädnad och nedhängda tak enligt DIN 18168 ≧ B25
Tillåtet böjmoment
Byggdels- och montagedata
Inbördes avstånd
•Mellan yttersta skruven i en infästningsgrupp eller en enkel skruv
•I förbindelse med infästningsgrupper
Kantavstånd
Håldiameter i montageämnet
Borrhålsdiameter
Borrhålsdjup
Min. byggdelstjocklek