April 2013 - Massnytt.net

Automation
April 2013
Utgives av City Reklam, ansvarig utgivare och redaktör, Bertil Bredelius. Pr/info, Dan Meijer.
Sättning och Layout, The Webminister in Thailand Co.Ltd. E-post [email protected] Hemsida www.massnytt.net
KUKAS nya smårobotserie gör
sortimentet komplett
På Easy Fair Automation i Malmö visade
KUKA bland annat upp den nya
smårobotserien KR Agilus. Denna blev
för övrig mycket väl mottagen när den
premiärvisades på Automatica i München
förra året där den också i fackpressen
beskrevs som framtiden inom
smårobottekniken.
-Agilus är en del av vår strävan att kunna
erbjuda ett så brett sortiment som möjligt
och med denna nya serie är vi kompletta
inom automation, säger Christer
Börjesson.
Unik prestanda
Flexibilitet, öppenhet, enkelhet och
säkerhet är några av de kriterier som
krävs för framgångsrik automatisering.
Sex axlar, maximala hastigheter, kort
cykeltider, integrerad energiförsörjning –
i alla lägen – gör att KR Agilus uppfyller
dessa kriterier med råge.
En av dess främsta egenskaper är att den
är rent hiskelig snabb. Sex axlar brukar
dra ner hastigheten men Agilus ligger helt
i paritet med konventionella scara
robotar.
Det innebär också att KR Agilus visar
KR Agilus
övertygande resultat i hanteringsvikterna
6 och 10 kg med absolut högsta precision
vid extrema hastigheter.
Unikt för robotar i denna klass är
funktionen Safe Robot som förenklar
samarbetet mellan människa och maskin
vilket också banar väg för helt nya
automatiseringskoncept.
Samtliga modeller i familjen drivs med
den beprövade och universella
styrtekniken KR C4 Compact.
Med Agilus görs automatisering allt mer
tillgänglig. Dess kompakta format gör
den lätt att bygga in och sex axlar ger en
oöverträffad rörlighet, precision och
fleixibilitet säger Christer Börjesson som
inte tyckte att mässan var lika bra i år
som tidigare.
Tyska KUKA Roboter är en av världens
största robottillverkare. Med över 150
000 installerade industrirobotar är
företaget ett begrepp över hela världen.
KUKA´s breda robotprogram och
förmågan att leverera rätt produkt med
rätt applikation är ett begrepp på
marknaden. Som kund erbjuds man en
erfarenhet och kunnande som är helt
outstanding inom ett mycket brett
automationsområde och
nätverkskunnande.
För ytterligare info: www.kuka.se
Världsledande inom "IO-Link"
Tyska Balluff satsar nu stort på IO-Link
och RFID. Med mer än 40 års erfarenhet
är företaget världsledande tillverkare av
sensorer och lösningar med sofistikerad
teknik och mest marknadens moderna
applikationsspecifika kundlösningar.
IO-Link som man visade montern är en
seriell punkt-till punkt anslutning som
uppfyller det automationsindustrin länge
har efterfrågat. Ett enklare och mer
standardiserat system för hantering av
signaler utan dyra ingångskort på PLC
för analoga signaler och binära signaler.
-Det nya sättet att installera produktionsutrustning reducerar kostnader och
ger samtidigt ett mer tillförlitligt system
med färre kablar och skåp vilket också
kunder världen över bekräftar, berättar
Thomas Ahlberg på Balluff.
Det sänker installationstiden och "set up"
av systemet går snabbare och med
Ethernet baserat nätverk har Mastrar
även en inbyggd webserver för lätt
åtkomst av data och konfigurering.
Smarta sensorer (med diagnostik) och
enheter med IO-Link koppling utökas
hela tiden. Ett 50-tal företag är anslutna i
IO-Link organisationen, så produkter kan
blandas från olika tillverkare.
Under mässan visades även en "Smart
Light", ljustorn med IO-Link koppling
och med 20 individuella LED i fem
zoner. LED lamporna kan ställas inbördes som varnings ljus eller som
visuell nivåvakt. Ett ljustorn på lager,
koppla in och sätta parametrar, sedan är
man igång.
-Vi har även RFID med IO-Link anslutning. Med RFID som är en av hörnstenarna i vår verksamhet så erbjuds idag
marknadens bredaste produktprogram
inom RFID. 25 års erfarenhet inom olika
segment framförallt inom bilindustrin
med sina tuffa och krävande miljöer ger
kunder en trygghet att investera i rätt
produkter som verkligen fungerar i
praktiken. Krävande miljöer kan vara
hög temperatur eller läsa i snabb hastighet. En av de senare applikationerna är
kodbärare för Autoklaver där dessa
"Tags" utsätts för tryck och värme.
Trenden man ser är att kunderna vill
investera i kontroll för kvalitet och när
man trycker på knappen så svarar
systemet att rätt recept är inlagt - man
taggar de olika delarna i maskinen t ex så
att inte fel produkter kommer ut från
tillverkningsbandet. Med mer fokus på
flödeseffektivitet hjälper RFID till att
säkerställa detta.
För ytterligare info:
www.balluff.se
Thomas Ahlberg
En alltmer övertygande tätposition
inom automation
via ett gränssnitt med en steg-för-stegguide. Med GX LogViewer blir insamlade data lätta att tolka och förstå.
Mitsubishi visade på mässan att man är
en kraftfull totalleverantör inom automation. Man valde bl.a. att presentera
L-serien som består av kraftfulla men
kompakta modulära styrenheter, med
många funktioner inbyggda i själva
CPU-enheten. Med sin utmärkta
kostnadseffektivitet och användbarhet
är den perfekt för användning i
medelstora styrsystemtillämpningar.
Den rackfria konstruktionen ger hög
systemflexibilitet med minimal formfaktor. Arkitekturen med en enda CPU
innefattar inbyggt Ethernet och MiniUSB-gränssnitt, en SD/SDHCminneskortplats för programlagring
och dataloggning samt 24 digitala I/O
för enkla höghastighets räknartillämpningar och positioneringsfunktioner.
Den högpresterande CPU-enheten
innehåller också en CC-Link V2
Master/Local-station för anslutning till
det kraftfulla öppna fältbussnätverket
CC-Link. Förutom de redan inbyggda
funktionerna kan CPU-enheten förses
med olika utbyggnads- och specialfunktionsmoduler för ytterligare digi-
Mitsubishi L-serie
talt och analogt I/O, höghastighetsräknare, kommunikations-gränssnitt,
Simple Motion, positionering osv. Den
kompakta storleken, enkel utbyggnad,
nätverksfunktioner och en mängd
inbyggda kraftfulla funktioner gör L-serien perfekt för både stand-alone-maskiner
och nätverksanslutna stationer inom större
tillämpningar, berättar Lars Ekelund,
affärsutvecklingschef.
Den inbyggda dataloggningsfunktionen
erbjuder ett enkelt sätt att samla in information för felsökning, prestandautvärderingar och andra tillämpningar. Det
ingående konfigureringsverktyget gör det
lätt att ställa in dataloggnings-funktionen
Under mässan presenterade man även
den användararvänliga och energieffektiva servoförstärkarserien MELSERVO
MR-J4. En servoförstärkare och tillhörande enheter för positionering uppbyggd med enkla moduler för avancerade rörelser och som möjliggör för
maskinbyggare och slutkunder att öka
produktionen säkerheten och förbättra
produktivitet.
Förstärkarserien MR-J4 har utvecklats
för morgondagens automationskrav.
MR-J4 har en enastående prestanda och
stabilitet som ger maximal noggrannhet
vid positionering samt en bearbetningshastighet som mer en väl uppfyller prestandakraven i moderna, avancerade maskiner. Med den inbyggda Auto Tuning
funktionen sker idrifttagning på ett
snabbt och precist sätt. Det finns även
funktioner och inbyggda filter för att
minska slitaget på maskinens mekanik.
För ytterligare info:
www.mitsubishi-automation.se
Smårobotar vägen till ökad konkurrenskraft
Denso har ett unikt och spännande
robotprogram där snabbhet och
noggrannhet gör att man nu kan utnyttja
robotar i automationslösningar där man
tidigare varit begränsade.
-Vårt främsta mål är hjälpa till med en
bra investering för framtiden. Det gäller
både robotköp, service och utbildning
och därför passar också Denso bra i vårt
utbud. Vi har även för avsikt att
samarbeta med olika systemintegratörer
som är nischade i olika områden.
Robotkunniga servicetekniker med
erfarenhet och servicekänsla har givit
Robotteknik Automation AB en stark
position på marknaden.
Den framskjutna positionen förstärks nu
ytterligare i och med att Robotteknik fått
agenturen från Denso- världens största
tillverkare av segmentet av smårobotar
upp till 13 kilo när det gäller 6 axliga
robotar och 20 kilo när det gäller scara
robotar.
-Det här är ett riktigt lyft för oss. Vi
arbetar ju med kompletta system för
olika applikationer, vi är även
generalagent för Hyundai Robotics. Som
enda leverantör av Denso på svenska
marknaden så kompletterar vi ytterligare
vårt utbud med robotar från en
tillverkare som är helt specialiserad i
detta segment, berättar vd:n Jussi
Lehikoinen
Det är inte bara fråga om världens
snabbaste robotar i detta segment.
DENSO robotar finns från vanlig
industristandard IP 40 och upp till IP67
och fungerar i krävande miljöer t.
Jussi Lehikoinen, vd på Robotteknik Automation AB
ex.inom CNC-maskiner, men kan också
fungera i sterila miljöer i s.k. clean
rooms t.ex inom läkemedelsindustrin
upp till ISO 5.
Fördelarna med robotar från Denso är
den genomgående kompakta storleken,
vilket förenklar integrering med annan
produktionsutrustning.
För all industri
Denso gör 100 varianter av sina små
robotar vilka kan användas överallt för
att ersätta manuellt repetitivt arbete
inom princip hela industrin. De flesta
varianterna har låg vikt vilket gör att de
kan monteras på väggar och tak.
-Eftersom små robotar har såväl en
tilltalande prislapp som hög flexibilitet
och kapacitet så ges även mindre och
mellanstora företag möjligheten kraftig
ökad produktion och ökad
konkurrenskraft, avslutar Jussi
Lehikoinen.
www.robotteknik.nu
Övertygande föreläsning om risken med
samförvaring av några av de vanligaste kemikalierna
DENIOS är världens ledande företag för
lagring och hantering av kemikalier,
miljöskydd och arbetssäkerhet.
I de flesta industriella miljöer hanteras
dagligen farliga kemikalier av olika slag
och användandet ökar. Det är därför av
högsta vikt att skydda de anställda och
den gemensamma miljö från påverkan.
DENIOS vision är att genom rådgivande försäljning och utbildning
stödja näringslivet i arbetet med att bli
bättre på att skydda människa och miljö
och öka säkerheten kring hantering av
kemikalier.
I montern hjälpte representanter och
säkerhetsrådgivare från DENIOS med
information om hur man skapar en säkrare arbetsplats för både människa och
miljö vid hantering av kemikalier.
Experimentföreläsning
DENIOS stod också värd för en
Experimentföreläsning om Kemikaliska
arbetsmiljörisker. Föreläsningen som
fick många besökare att stanna till var
minst sagt spektakulär med både
explosioner och eld och visade på ett
pedagogiskt och mycket
övertygande sätt vilka
risker som finns kring
några av de vanligaste
förekommande kemikalierna i dagens industri.
Föreläsaren Tobias
Authmann från Tyskland är
specialiserad inom ämnet
och har arbetat i många år
med certifieringsutbildningar för företag.
Starkt intryck
-Mänskliga faktorn och
brist på kunskap är största
orsaken till olyckor. Oförsiktig hantering av kemi- Denois gav en övertygande föreläsning om faran av felaktig hantering av kemikaler
kalier innebär många risker
annat samförvaring av kemikalier är
där händelseförloppet ofta är snabbt och
ganska låg i Sverige. Speciellt på mindre
konsekvenserna enorma. Publiken blev
och medelstora företag där man inte har
nog stundtals lite tagen under föreutrymme för en miljöansvarig finns risken
läsningen och kommentarerade efteråt att
att produkter med farosymboler saknar
”detta skulle vi behöva utbilda hela vår
styrning och säkerhetsrutiner.
personal på” säger Linus Jacker på
DENIOS och fortsätter:
För ytterligare info:www.denios.se
-Medvetenheten om farorna med bland
Med fokus på kvalitet
Inom Novotek har man ständigt fokus på
kvalitet och en ledning som kontinuerligt
granskar kontinuerligt
verksamhetssystem.
På automationsmässan presenterade man
bland annat nyheten Proficy Mobile som
visar hur man får rätt information, var
man än befinner dig och när man
behöver den. I montern berättade man
även berätta om nyheterna i Proficy
Workflow som hjälper med automatisering och manuella arbetsflöden.
Novotek arrangerade också en uppskattad tävling ”vem vet mest”, med chans
att kamma hem priset som är ett Spotify
Gift Card!
Proficy Workflow
I varje produktion finner man en blandning av automatiska och manuella processer. De manuella arbetsprocesserna är
sällan beskrivna entydigt och komplett
och ofta saknas dessutom ett verktyg
som kan säkerställa att de blir korrekt
utförda.
Detta betyder att operatörerna genomför
de nödvändiga arbetsprocesserna på lite
olika sätt, vilket leder till en dålig repeterbarhet i produktionen och därmed till
sämre kvalitet och ökade kostnader.
En av de nyheter Novotek hade med i
bagaget var Proficy Workflow som kan
användas till den manuella interaktionen
med produktionen via grafiska och intuitiva arbetsinstruktioner, som väg-leder
och styr arbetsprocessen steg för steg.
Proficy Workflow kan dessutom användas till dokumenthantering och sammanlänkning av system - alltihop baserat på
nyaste Microsoft tekniker: Windows Presentation Foundation (WPF), Windows
Communication Foun-dation (WCF) och
Windows Workflow Foundation (WWF).
Proficy Workflow innehåller verktyg
som ger dig full frihet till att grafiskt beskriva befintliga samt eventuellt nya arbetsprocesser steg för steg i ett flödesschema.
Ökad återvinning
Genom den grundläggande SOA-arkitekturen (Service Oriented Architecture)
uppnår användare ökad återvinning av
investerad utveckling, ökad flexibilitet
och större förändringsbenägenhet.
Produkterna ger på så sätt också helt nya
möjligheter inom styrning och kontroll
av produktionen, och för befintliga
användare av både Proficy iFix, Proficy
Historian samt Proficy Plant Applications
finns det nya stora möjligheter för att
automatisera affärslogiken i större
utsträckning, lättare och bättre än
tidigare.
För ytterligare info: www.novotek.se
Effektiva logistiklösningar från Kardex Remstar
Kardex Remstar räknas som en av
världens ledande tillverkare av
automatiserade lager- och plocksystem.
Alla produkter har utvecklats med
målsättningen att öka er produktivitet
och att förbättra effektiviteten i kundens
arbete. Skräddarsydda lösningar gör det
möjligt att nyttja lagerytorna optimalt.
-Sedan 1873 har vi kunnat installera över
140 000 system inom bl.a. Kontor,
Produktion, Lager och Handel. Detta är
ett bevis på våra medarbetares
prestationsförmåga och engagemang,
berättar Johan Palm som välkomnar i
montern
Kardex Remstar har filialer och återförsäljare i många av världens länder.
-Med våra skräddarsydda lösningar
komprimerar ni era lagerytor och ökar
produktiviteten och som en del av
Kardex-gruppen kan vi förmedla vårt
know-how i form av service, support och
utbildning, säger Johan Palm.
Han visade bland annat på den nya
maskinbaserade styrenheten Logicontrol
som kombinerar hårdvara,
Logicontrol 100
Power Pic Global
grundmjukvara och en operatörsterminal
till en touchscreenkontroll, utan att extra
PC behövs.
uppbyggnaden och det nya programmeringskonceptet är kännetecknande för
den nya programvaran för lagerförvaltning. Grundmodulerna erbjuder intelligenta lösningar med bekväm betjäning från enkel användning till komplex
lagerförvaltning.
Därmed kommer man som kund under
många år framåt att vara väl rustad för
att enkelt och flexibelt kun-na anpassa
dig till de nya kraven inom internlogistiken.
För ytterligare info:
www.kardex-remstar.se
Tillgänglig i två versioner har Logicontrol 100 en enkel artikellagringsfunktion, som nu kommer att levereras
som standard för alla Shuttle XP hissmodul-system och Megamat RS paternoster-system.
Under mässdagarna presenterade man
även den idealiska lagerförvaltningen.
Power Pick Global är ett användarvänligt
programvarusystem. Den modulära
Fungerande informationsflöde blir
ett viktigt konkurrensmedel
Axxos med kontor i Jönköping utvecklar
mjukvaruprodukter och systemlösningar.
Axxos kunder åter-finns framförallt
inom tillverknings-industrin. En styrka
som man vill fram-häva är att företagets
system passar för i princip alla
branscher.
Många företag lider av brist på
information om hur väl maskinerna
egentligen utnyttjas. Nyckelinformation
som veckans produktionsstörningarär ej
tillgänglig för berörda funktioner i
företaget. Ett fung-erande
informationsflöde blir ett absolut
konkurrensmedel i framtiden.
För företaget innebär frånvaron av detaljerad information att produktions- och
leveransplaneringen försvåras samt att
nödvändiga statistiska underlag för
förbättringsåtgärder är svåråtkomliga,
knappa och kanske rent av obefintliga.
Ett sätt att öka lönsamheten med färre
resurser är genom Axxos OEE verktyg
som är ett sätt att i realtid få information
om tillståndet i maskinparken, stöd för
det förebyggande underhållet och
kraftfulla underlag för att besluta om
åtgärder mot driftstörningarna.
Detta koncept för insamling ger er en så
generell och maskinoberoende lösning
som överhuvudtaget är möjligt, helt
oberoende av typ av maskin eller fabrikat. Systemet baseras på vanliga
standard hårdvarukomponenter. Detta
betyder att det finns inga "svarta lådor"
som komplicerar och gör er extra
beroende.
Att följa upp effektiviteten på maskiner i
produktionen har många olika namn,
stopptidsuppföljning, maskinuppföljning
etc. Innebörden av de olika begreppen är
dock densamma, att det är viktigt att
mäta på maskinerna för att kunna få ett
faktaunderlag som visar vilka förluster
som skall prioriteras.
Kombinerar man med Axxos Visualize
kan man också visualisera läget i
produktionen på TV-skärmar i fabriken.
Det går även komma åt produktionslägesbilder på datorer och mobiltelefoner. Visualize-bilden ger er en
tydlig överblick över den aktuella
situationen i fabriken. Maskinernas
driftstatus markeras med hjälp av färger,
siffror symboler och bilder. Webbaserat
med full åtkomst i företagets alla datorer
utan begränsningar i antal användare.
För ytterligare info:www.axxos.com
Nytt integrationspaket från Phoenix ökar
möjligheten till fler standardstyrningar
Phoenix Contact, grundat för över 80 år
sedan, är en ledande tillverkare inom
elektrisk anslutningsteknik och
industriell automation.
En av nyheterna man släppte på mässan
är att SafetyBridge Technology nu
användas i ännu fler standardstyrningar
Det är tack vare ett nytt integrationspaket som nu möjliggör även integrering
i standardstyrningar från Siemens och
Rockwell/Allen-Bradley.
På så sätt kan man ännu enklare
integrera flexibla SafetyBridge
Technology i sina applikationer.
Man kan alltså fortsätta att använda sina
standardstyrning och realisera en
styrsystemsoberoende Safety-lösning
helt utan säkerhets-PLC med
SafetyBridge Technology.
Extra driftsäkert
Phoenix Contact lanserar en PLC för
Profinet som kan verka tillsammans med
sin redundanta partner och skapa ett
extra driftsäkert system.
RFCn är framtagen med kunder inom
SafetyBrigde
infrastruktur och VA i åtanke.
PLCerna är separata Profinet-PLCer som
pratar med Profinet-IOn och andra
moduler på ett nätverk. Vid händelse av
driftstopp eller brand eller liknande så tar
den andre RFCn vid och tar över driften.
De båda PLCerna synkar hela
programmet och variabelstatus m.m.
kontinuerligt och det tar bara 50
millisekunder för backup-PLCn att ta
över driften. Allt enligt de krav som
ställs inom infrastruktur-projekt och
processindustrin. Vid systemering så
Profinet
programmeras och driftsätts bara den ena
PLCn. Den andre räcker det med att
tilldela en IP-adress och koppla in på
nätverket.
När de hittar varandra synkas hela
programmet. PLCerna kopplas ihop via
en fiberlänk som kan vara upp till 80 km
lång. Det skapar förutsättning att skapa
en komplett styrning av en längre tunnel
eller bro.
För ytterligare info:
phoenixcontact.se