BCR-MSD Kombiläsare - för Bravida Integra

BCR-MSD Kombiläsare - för Bravida Integra
Generellt
•
•
•
•
•
Kombiläsare för magnet- och beröringsfria kort mifare
Funktioner för larmförbikoppling, visning av datum och tid med lysdioder och summer
Kostnadseffektiv genom direkt inkoppling till S-Nod eller Nod40 utan fördyrande anpass
ningsenheter
Elegant design i robust utförande för både inomhus och utomhusmiljöer.
Delat montage och sabotageskydd för hög säkerhet. Kombiläsare BCR-MSD ingår i tillträdessystemet Bravida
Integra och är avsedd för magnet- och berö
ringsfri kortavläsning mifare. BCR-MSD är utrustad med en knappsats för användning
i dörrmiljöer som kräver passerkod.
Kortläsaren monteras vanligen i en dörrmiljö tillsammans med dörrkontrollenheten S-Nod i ett delat montage och är med sitt ringa format lättplacerad för största bekvämlighet för kortanvändarna.
integrerad hantering av till- och frånkoppling av tillträdesskydd inom område/lokaler.
Inbyggd summer för signalering av varningar, knapptryckningar mm. Utgång för inkoppling av extern
summer finns.
Vid låga omgivningstemperaturer aktiveras den integrerade uppvärmningen.
Utförande
Kortläsaren är utrustade med tydlig knappsats, lysdiodsindikering,
intern summer. Inkapslingen är sabotageskyddad
och utförd i robust pressgjuten silumin.
Funktion
Kortläsaren nyttjas för läsning av passerkort och koder
samt statusindikering av dörrmiljö och system. Vidare
finns
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar med unik kompetens, lokal närvaro och skandinavisk styrka. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och system som ger dig kompletta
säkerhetslösningar som skyddar dig och din egendom.
Bravida Fire & Security - vårt kunnande är din säkerhet
bravidafireandsecurity.com
BCR-MSD Kombiläsare - för Bravida Integra
Teknologi
För beröringsfri avläsning utnyttjas tekniken i
13,56MHz frekvensbandet. Kortläsaren BCR-MSD är
avpassade för avläsning av Mifare smartkort enligt
NXP och ISO 14443A samt magnetbandsavläsning på
spår 2.
Bravida Integra 5 stödjer till fullo Mifare sektorläsning
och MAD2 men är även bakåtkompatibel med MAD1
för Mifare Classoc och Mifare Plus. Bravida Integra
har en flexibel konfiguration av hur information skall
läsas och tolkas vilket medför ett brett stöd för att
kunna hantera våra kunders behov och kortstandarder.
I de fall man vill kunna använda Mifarekort för passagekontroll men inte vill utnyttja sektorläsning så kan
Bravida Integra använda sig av det unika kort id som
finns i varje Mifare kort.
Färg Kommunikation Extern summer Läsavstånd Aktivt frekvensområde 113,56 mHz, +/- 10kHz
Artikelnummer
44280110 44280210 44280220 Matningsspänning Strömförbrukning Kapslingsklass Omgivningstemperatur Dimensioner Vikt 24V DC
Min 240mA
Max 360mA (värme)
IP 54
-25 o till 70 o C
(b/h/d) 133x112x37mm
500 g
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar med unik kompetens, lokal närvaro och skandinavisk styrka. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och system som ger dig kompletta
säkerhetslösningar som skyddar dig och din egendom.
Bravida Fire & security - vårt kunnande är din säkerhet
bravidafireandsecurity.com
Kortläsare BCR-MSD
Skyddshuv
Montage plåt för huv
Gäller för CR80/ISO chipkort och montering som ej
störs av galvaniska material inom läsavståndet.
•
Gäller elektriska delen. Magnet delen är IP20
Kortläsare tillsammans med Bravida Integra mjukvara
hanterar valfri sektor, med valfri A-nyckel, med valfri
säkerhetsnivå för både Mifare Classic och Mifare
Plus i valfria kombinationer i 99 olika varianter. För
beröringsfri avläsning utnyttjas tekniken i 13,56MHz
frekvensbandet. Kortläsaren BCR-MSD är anpassade
för avläsning av magnetkort spår 2 och Mifare smartkort från Philips.
Tekniska data
RAL 7035
EIA485
open collector, max 100mA
ca 20 mm